หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: การปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง : ความหวังที่คนไทยรอคอย  (อ่าน 650 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 2 เม.ย. 14, 22:07 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

การปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง : ความหวังที่คนไทยรอคอย
ในขณะนี้คนไทยคนไหนไม่เคยได้ยิน ไม่เคยได้ฟัง ไม่เคยได้อ่านคำว่า ปฏิรูปประเทศ เรียกได้ว่าตกยุคก็คงไม่เกินความจริงนัก ทั้งนี้ด้วยเหตุผลในเชิงตรรกะดังต่อไปนี้

1. ได้มีการนำคำนี้มาใช้ในงานของส่วนราชการมาแล้ว เช่น การปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น อันหมายถึงการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. ในการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือ พธม.ได้มีการเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศในหลายด้าน แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดในระดับปฏิบัติการ

3. ในการชุมนุมของ กปปส.มวลมหาประชาชนผู้เข้าร่วมชุมนุมได้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง โดยเสนอให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง และไม่ตั้งผู้ใดมาแทนเพื่อเปิดทางให้มีการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจ และสภาฯ เฉพาะกาลขึ้นมาทำการปฏิรูปประเทศ โดยใช้เวลาระยะหนึ่งแล้วจัดให้มีการเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าประเทศจะได้รัฐบาลที่มีความสามารถ และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมเข้ามาบริหารประเทศ

4. รัฐบาลรักษาการภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเอง ก็โหนกระแสการปฏิรูป โดยการเสนอให้มีการปฏิรูปควบคู่ไปกับการเลือกตั้ง โดยให้แต่งตั้งกรรมการปฏิรูปขึ้นมา แต่ดูเหมือนว่าจะล้มเหลวเพราะประชาชนและพรรคการเมืองฝ่ายค้านคือ พรรคประชาธิปัตย์ไม่สนใจให้ความร่วมมือ เพราะเห็นว่าไม่มีความจริงใจ

โดยนัยแห่งปัจจัย 4 ประการดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าคำว่า ปฏิรูปประเทศในปัจจุบันเป็นที่รู้จัก และได้รับความสนใจในหมู่ประชาชนแล้วอย่างกว้างขวาง เพียงแต่รอให้ถึงกาลเวลาที่จะเกิดขึ้นจริงๆ เท่านั้น

การปฏิรูปหมายถึงทำอย่างไร และทำไมต้องทำก่อนเลือกตั้ง และมีข้อดีข้อเสียจากการปฏิรูปหลังเลือกตั้ง หรือแม้กระทั่งควบคู่ไปกับการเลือกตั้งอย่างไร?

คำว่า ปฏิรูปเป็นภาษามคธ หรือที่คนไทยเรียกกันจนติดปากว่าภาษาบาลี ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงภาษาบาลีมิได้มีปรากฏในหมู่ชนชาวอินเดีย แต่ที่คนไทยเรียกก็ด้วยเหตุว่าแต่เดิมนั้น คัมภีร์ของพุทธศาสนาซึ่งเป็นภาษามคธปรากฏอยู่ในใบลานซึ่งตรงกับคำว่า ปาลิ หรือใบลาน

ส่วนความหมายของคำว่า ปฏิรูปมาจากคำสองคำคือ ปฏิ ซึ่งเป็นอุปสรรคคือใช้เติมข้างหน้าคำให้มีความหมายแตกต่างไปจากเดิม แปลว่า ทั่ว ยิ่ง กลับความ ในที่นี้แปลว่ายิ่ง และคำว่า รูป แปลว่า ร่างหรือโครง เมื่อคำสองคำมีความหมายตามตัวอักษรว่า ร่างหรือโครงที่ดีกว่าเดิม

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

add
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 2 เม.ย. 14, 22:10 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

โดยนัยแห่งความหมายนี้ การปฏิรูปประเทศไม่ว่าในด้านใด ก็หมายถึงการทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยการเปลี่ยนแปลงด้วยการเพิ่มส่วนเสริมที่ทำให้ดีขึ้น แต่ยังคงโครงหรือร่างอันเป็นหลักไว้ และตรงกับคำว่า Reform ในภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายในทำนองเดียวกันคือ ทำให้ดีขึ้นโดยการนำสิ่งที่เลวหรือสิ่งที่ผิดออกไป และทำสิ่งที่ถูกต้องมาแทนที่ (Reform : Make or be Come Better by Removing or Putting Right What is Bad or Wrong)

โดยนัยแห่งความหมายของคำว่า ปฏิรูป ทั้งที่ปรากฏในภาษามคธ และภาษาอังกฤษจึงมีความหมายสอดคล้องกันคือ การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น

ดังนั้น การปฏิรูปการเมืองจะต้องดำเนินการก่อนเลือกตั้ง ถ้าต้องให้การเมืองดีขึ้น และการเมืองจะดีขึ้นได้ต้องปฏิรูปองค์ประกอบหลักของการเมือง 3 ประการคือ

1. นักการเมือง ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นผู้แทนของปวงชน จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ มากพอที่จะรับใช้ปวงชนในการทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติและบริหาร ทั้งจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมคอยกำกับและควบคุมพฤติกรรมในการใช้ความรู้ และความสามารถให้อยู่ในครรลองที่ควรจะเป็น โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวมเป็นที่ตั้ง

2. ระบบการเมืองที่ควรจะมี และควรจะเป็นตามระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการที่จะได้มาซึ่งปัจจัยในข้อ 1 และข้อ 2

ทั้ง 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ผู้ที่จะทำการปฏิรูปจะต้องหาวิธีการเพื่อให้ได้มาโดยครบถ้วนสมบูรณ์ ถ้าจะให้การปฏิรูปการเมืองบังเกิดผลอย่างจริงจังnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 2 เม.ย. 14, 22:13 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ส่วนจะหาวิธีการนี้มาได้อย่างไรนั้น จะต้องปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลเฉพาะกิจ และสภาเฉพาะกาลดำเนินการไปอย่างอิสระปราศจากการครอบงำ และชี้นำจากฝ่ายการเมือง ทั้งในรูปขององค์กรคือพรรคการเมือง และตัวนักการเมืองอันเป็นปัจเจก เฉพาะอย่างยิ่ง นายทุนพรรคการเมือง ดังที่พรรคเพื่อไทยเป็นอยู่ในขณะนี้

ส่วนประเด็นว่า ทำไมต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง คำตอบหาได้ไม่ยากเพียงแต่ย้อนไปดูการเมืองในระยะ 10 กว่าปีที่ผ่านมา นับจากที่การเมืองในระบอบทักษิณได้เกิดขึ้นพร้อมกับการนำวิธีการซื้อนักการเมืองเข้าพรรคเป็นรายบุคคลและยกเข่ง รวมไปถึงการนำนโยบายประชานิยมแบบสุดโต่งเข้ามาเป็นเครื่องมือในการหาคะแนนนิยมทางการเมืองในลักษณะซื้อเสียงล่วงหน้าเข้าข่ายผิดกฎหมายในข้อสัญญาว่าจะให้ โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต.ไม่ดำเนินการใดๆ

ดังนั้น ถ้าจะให้การเมืองไทยโปร่งใสปราศจากธุรกิจการเมืองดังที่เป็นอยู่ สิ่งแรกที่จะต้องแก้ไขภายใต้แนวคิดปฏิรูปการเมืองก่อนเลือกตั้งก็คือ การแก้กฎหมายเลือกตั้ง ห้ามมิให้พรรคการเมืองนำนโยบายในทำนองสัญญาว่าจะให้เข้ามาเป็นเครื่องมือในการหาเสียง และถ้าพรรคใดขืนทำให้มีการลงโทษถึงขั้นยุบพรรค และผู้กระทำมีโทษทางอาญาถึงขั้นติดคุก และห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตหรืออย่างน้อย 10 ปีหลังพ้นโทษออกมาจึงลงสมัครรับเลือกตั้งได้

ด้วยเหตุนี้เอง จึงต้องทำการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง เพราะถ้าให้เลือกตั้งภายใต้กฎหมายเดิมก็จะได้นักการเมืองแบบเดิมๆ และจะทำสิ่งเลวร้ายแบบเดิมไม่มีวันจบสิ้น และในที่สุดประเทศก็ล่มจม

ส่วนข้อดีของการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งมีนัยตรงกันข้ามคือ ถ้ามีการแก้ไขปรับปรุงกติกาให้รอบคอบรัดกุมจนทำให้เชื่อได้ว่าสามารถป้องกันมิให้คนเลวเข้ามาสู่อำนาจ โดยผ่านทางเส้นทางการเลือกตั้งได้แล้ว จัดการเลือกตั้งนักการเมืองก็คงจะดีขึ้น และเมื่อได้นักการเมือดีระบบการเมืองก็จะได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักแห่งตรรกะที่ว่าคนดีถึงแม้จะเกิดขึ้นในระบบที่เลว ก็จะทำให้ระบบดีขึ้น ตรงกันข้าม คนเลวถึงแม้จะเกิดขึ้นในระบบที่ดีก็จะไม่ดีขึ้นตามระบบ ตรงกันข้าม จะทำให้ระบบเลวตามเพื่อสนองความต้องการเลวๆ ของตนเอง

ดังจะเห็นได้ในกรณีของการแก้กฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองในหลายๆ ประเด็นในยุคของรัฐบาลระบอบทักษิณทุกยุค แม้กระทั่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญในยุคของรัฐบาลชุดนี้ นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง.


โดย สามารถ มังสัง


เครดิต นสพ.เดลินิวส์noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #3 เมื่อ: 3 เม.ย. 14, 15:23 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เดี๋ยวนี้ประเทศไทยต้องแต่งสูทผูกหูกระต่ายไปกินข้าวนอกบ้านกันทุกครั้งเลยหรอ..!!..เมื่อครั้งก่อน .. กว่าจะหาหูกระต่ายเจอทำเสียเวลาไปกี่ศพ.. เมื่อครั้งโน้น กว่าจะซักรีดสูทเสร็จเสียเงินเสียทองไม่ใช่เรื่องไปพี่แสนล้าน...!!!..วันหน้าไม่ได้ดังใจคนส่วนน้อยมองสีสูทไม่สวยอีก..เมื่อไหร่เราจะได้กินข้างกินปลากันเสียที..!!@@!!
(ขอโทษที ควายแดงอย่างทองผา อาจกล่าวว่าจาไม่รู้เรื่องรู้ราว แต่กลัวข้าวปลามันเย็นชืด อยากจะเรียกให้รีบมาทานข้าวกันเลย)..!! q*070q*070

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #4 เมื่อ: 3 เม.ย. 14, 15:33 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

การปฏิรูปจะสำเร็จได้ ก็ด้วยทุกฝ่ายสามัคคีและร่วมมือระดมสมองให้ประชาชนทุกๆคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์เพื่อให้ประเทศก้าวเดินไปข้างหน้าได้ด้วยความมุ่งมั้นในการแก้ปัญหาของประเทศชาติที่รอการแก้ไขอยู่ในทุกๆด้านให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยความรักและสามัคคีของทุกๆฝ่าย ประเทศก็จะเดินไปข้างหน้าได้ ขณะนี้ต่างประเทศรอให้คนไทยตีกันทะเลาะกัน เพื่อรอส้มหล่นจากไทย เช่นการท่องเที่ยว การลงทุน การส่งออก จะได้เกิดปัญหากันในทุกๆด้าน ประเทศต่างๆรอบข้างเราก็จะได้รับผลประโยชน์ในการนี้ที่เรียกว่า"ส้มหล่น"อีกแล้ว...ที่คนไทยมอบให้....noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #5 เมื่อ: 3 เม.ย. 14, 21:34 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สะใจไหม!


q*064จุดยืนจึงอยู่ที่ว่าจะต้องรักษาสมดุลของประเทศไทยนี้เอาไว้มิให้มีการเอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนั้นได้ ต้องรักษาระดับกลางให้เข้มแข็งเสมือนนั่งอยู่บนเรือที่หัวและท้ายกระโกนด่าข้ามหัวคนนั่งตรงกลางไปมาโดยที่คนที่อยู่ตรงกลางต้องไม่สะทกสะท้านแต่อย่างใด เพราะหากลุกขึ้นเต้นแรงเต้นการับรองว่าเรือล่มหกคะเมนและล่มลงนั้นได้ ฉันใดก็ฉันนั้นความสมดุลจึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ

และก็อยากจะถามพวกอยู่ทางหัวเรือและท้ายเรือนี่คิดกันได้ไหมว่าจะทำอย่างไรที่จะให้เรือไม่คว่ำลงไปเพราะมันจะเสียหายหมดทั้งลำ สุดท้ายนั้นก็อยู่กันไม่ได้ทั้งลำเรือเพราะว่ามันไม่มีความอะลุ้มอล่วยช่วยเหลือกันนั้นได้ ที่จะเสียสละและลดละที่จะไม่ก่อความไม่สงบกันต่อไป และรับรองได้ว่าหากว่าใครแรงด้วยกันนั้นหนาจบปัญหาทั้งหมดเลยน๊ะจะบอกให้ และถึงวันนั้นบ้านเมืองพังและก็จะปิดประเทศไทยไปโดยบรรยาย 555555 เข้าทางข้าพอดีนั้นได้ 555555

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
K.Don
เรทกระทู้
« ตอบ #6 เมื่อ: 3 เม.ย. 14, 23:17 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ก่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณ คุณ destinygoal ที่ชมผมบ่อยครั้ง
แต่อย่างว่าแหละครับ ผมคนไม่ยึดติดอะไร ก็เลยเฉยๆ

แต่ถ้ามีคนมาตำหนิผม
ผมจะรีบหันกลับมาพิจารณาตัวเองก่อนทุกทีไป

เรื่อง"ปฏิรูปประเทศ"ผมเห็นด้วย ถ้าจะทำให้อะไรมันดีขึ้น
แต่เท่าที่ผมเห็นและสิ่งที่กำลังจะเป็นไป มันไม่ได้สวยงามอย่างที่หลายคนคิด

คำว่า "ปฏิรูปประเทศไทย" มันเป็นแค่ภาพลวงตา
แต่ความจริงเบื้องหลังน่ากลัวกว่าทุกครั้งที่เราท่านเคยพบเห็น

เหมือนกับที่นักการเมืองโฆษณาว่าทำประโยชน์นั่นนี่ให้กับประเทศชาติประชาชน
แต่ทุกสิ่งที่ทำไปก็มีผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า แต่ไม่เคยพูดถึง

โดยเฉพาะวันนี้ที่มหาโจร
ต้องการกำจัดโจรลักไก่

ผมไม่เ้ชื่อหรอกว่ามหาโจรที่ปล้น ข่มขืนประเทศไทยและฆ่าคนไทยมากว่า 60 ปี
จะเปลี่ยนใจมารักประเทศชาติและประชาชน

เพราะแม้ครั้งล่าสุดที่เขามีอำนาจ
เขายังจัดการผู้ต่อต้านไปเป็นร้อยศพ

คนเหล่านี้หรือครับที่จะมา"ปฏิรูปประเทศไทย"
แม้พระราชดำรัสที่ทรงให้ไว้(25เมษายน 2549)คนเหล่านี้ยังไม่เคยสนใจเลย
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #7 เมื่อ: 4 เม.ย. 14, 07:30 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คุณทองผา

เดี๋ยวนี้ประเทศไทยต้องแต่งสูทผูกหูกระต่ายไปกินข้าวนอกบ้านกันทุกครั้งเลยหรอ..!!..เมื่อครั้งก่อน .. กว่าจะหาหูกระต่ายเจอทำเสียเวลาไปกี่ศพ.. เมื่อครั้งโน้น กว่าจะซักรีดสูทเสร็จเสียเงินเสียทองไม่ใช่เรื่องไปพี่แสนล้าน...!!!..วันหน้าไม่ได้ดังใจคนส่วนน้อยมองสีสูทไม่สวยอีก..เมื่อไหร่เราจะได้กินข้างกินปลากันเสียที..!!@@!!
(ขอโทษที ควายแดงอย่างทองผา อาจกล่าวว่าจาไม่รู้เรื่องรู้ราว แต่กลัวข้าวปลามันเย็นชืด อยากจะเรียกให้รีบมาทานข้าวกันเลย)..!! q*070q*070ตอบผมถึงบอกว่าจะใส่สุทใส่ชุดม่อฮ่อมใส่เสื้อยืดเสื้อเชิตทุกชนชั้น สามารถที่จะมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ครับ คุณทองผาชอบเรียกตนเองว่าค.แดง ผมฟังแล้วแปลกๆดีครับและเราก็มีเกียรติและศักดิ์ศรีกันทุกคนครับคุณทองผา และจะเรียกผมมาทานข้าวปลาร่วมกันก็ยินดีครับ หรือคุณจะทานคนเดียวผมก็ยังงง งง กับคำที่คุณบอกมาครับคุณทองผาครับ หากเจอกันจะให้ผมเลี้ยงข้าวมันไก่หรือเย็นตาโฟร์คุณก็ยินดีครับ...

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #8 เมื่อ: 4 เม.ย. 14, 07:39 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สวัสดีคุณดอน

ดีใจที่คุณมาร่วมแสดงความคิดเห็นในหลายๆกระทู้ที่ได้เข้ามาคุยกัน คุรดอนเข้ามาตอบและคุยกันทุกกระทู้ หลายๆกระทู้จะกล่าวถึงดวงดาว จานบิน มีความรู้ด้านต่างๆคุณก็เข้ามารับได้หมดผมเลยชมคุณเป็นพิเศษครับว่าความคิดคุณนั้นทันสมัยและมีข้อคิดเห็นที่ดีหลายอย่าง การเมืองการคุยมันจะออกอาการรุนแรงคุณก็สามารถปรับให้มันเบาลงได้มีทั้งอ่อนและแข็งในเวลาเดียวกันทีแรกผมยังนึกว่าคุณเป็นคนเดียวกับคุณจบป.4 เสียอีกแต่พออ่านข้อความแล้วมันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันครับ พอคุณมาเขาก็หาย พอเขามาคุณก็หายไปจะสลับกันไปมาครับคุณดอนครับมีคุณ 2 คนที่เข้ามาคุยกับผมมากที่สุดครับ ต้องขอขอบคุณคนทั้ง 2 คนครับ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #9 เมื่อ: 4 เม.ย. 14, 19:24 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ต้นไม้ไทย!


q*061วันเวลาหมุนไปไม่กลับที่
ต้นไม้ที่ปลูกใหม่ตามประสงค์
ต้องตั้งจิตร่วมกันทุกทุกคน
คอยเพาะบ่มให้ดีเป็นศรีไทย

ต้นไม้นี้มีชื่อ ประเทศไทย
ปลูกกันใหม่ให้ดีที่สุดได้
ต้นที่แล้วรากเน่าไม่แตกใบ
หนอนชอนไชยืนต้นตายให้เห็นกัน

ให้เวลาที่ผ่านไปคอยใส่ปุ๋ย
บำรุงดินรดน้ำคิดสร้างสรรค์
คงไม่นานคงจะบานแตกกิ่งพลัน
เป็นลูกหลานที่ดีนี้ต่อไป

คอยอบรมสั่งสอนกันเสียใหม่
ให้ถูกใจถูกจุดคอยแก้ไข
เอาบทเรียนต้นที่แล้วมาบรรยาย
คงไม่สายเริ่มต้นใหม่ให้ไทยคง

อยู่ที่คนดีที่สร้างสรรค์
ให้คิดดีไปทุกวันตามประสงค์
คงสำเร็จด้วยความเพียรที่มั่นคง
ให้ดำรงคงเป็นไทยยิ่งใหญ่เอย. q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #10 เมื่อ: 4 เม.ย. 14, 19:35 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ต้นไม้พิษเหี่ยวเฉาไป เกิดเป็นต้นไม้ต้นใหม่ขึ้นมาแทนโดยมีพี่น้องช่วยกันปลูกช่วยกันพรวนดินและรดน้ำต้นไม้ใส่ปุ้ย ก็จะเจริญงอกงามดีครับ..noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #11 เมื่อ: 4 เม.ย. 14, 21:47 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เกิดเป็นต้นไม้ต้นใหม่ขึ้นมาแทนโดยมีพี่น้องช่วยกันปลูกช่วยกันพรวนดินและรดน้ำต้นไม้ใส่ปุ้ย ก็จะเจริญงอกงามดีครับ..noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #12 เมื่อ: 5 เม.ย. 14, 07:16 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ทุกคนต้องเสียสละและช่วยกันทุกๆฝ่าย...

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #13 เมื่อ: 7 เม.ย. 14, 13:27 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

การปฏิรูปการเมืองด้วยการแก้รัฐธรรมนูญ ถือว่าเป็นการปฏิรูปประเทศไทยได้จริงหรือ ??ในเมื่อประเทศไทยไม่ใช่ของนักการเมือง ดังนั้น การปฏิรูปประเทศไทยจึงเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยทุกคนมีส่วนร่วม!!!

ฐานความคิดเช่นนี้สอดคล้องกับแนวความคิดในการปฏิรูปประเทศไทยของฝ่ายผู้ใหญ่คนสำคัญของประเทศ ด้วยว่าบ้านเมืองกำลังประสบปัญหาที่ลำบาก หลายปีที่ผ่านมา เชื่อว่าหลายๆ คนคงคิดตรงกัน

เมื่อมีความยากลำบากย่ำแย่หาทางออกไม่ได้ แล้วใครจะหาทางออกได้บ้าง


เชื่อว่า ทางออกหนึ่งที่หลายคนคาดหวัง คือ หวังให้ผู้มีอำนาจหรือรัฐบาลเข้ามาดำเนินการ แต่ที่ผ่านมา เหตุการณ์ในภาพใหญ่ของบ้านเมืองลดความรุนแรงลง แต่สะท้อนให้เห็นว่า ปมปัญหาทั้งหลายของชาติก็ไม่ได้คลี่คลายลงไป ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม นั่นคือ ปัญหาการเมือง แต่ ปัญหาของนักการเมืองไม่จำเป็นเสมอไปที่จะตรงกับปัญหาที่ประชาชน สังคมที่กำลังเดือดร้อนอยู่ ปัญหาของสังคมจึงมากกว่าแค่เรื่องการเมือง

ขณะที่มีเสียงเรียกร้องให้แก้ไขการเมือง เพื่อแก้ปัญหาการเมืองที่เป็นอยู่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ รวมถึงการปฏิรูปประเทศไทยด้วย

แม้หลายคนจะมีกรอบความเชื่อเช่นนั้น แต่ในความเป็นจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น ผู้เขียนได้เคยร่วมวงคุยกับ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ท่านมองว่า ถ้าจะปฏิรูปการเมืองครั้งใหม่หรือครั้งที่ 3 ถ้าเราไปบอกว่า ปฏิรูปการเมือง คือ ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็หมายความว่าทำไปแล้ว 2 ครั้ง ถ้าจะทำครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 จะได้ผลหรือไม่ แต่ความเห็นตรงกันว่า ถ้ามีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คงไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไร ปฏิรูปการเมืองโดยรัฐธรรมนูญคงจะไม่ใช่ทางออก และผู้มีอำนาจอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เสมอไป

วัตถุประสงค์ในการปฏิรูปประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา จึงเน้นการให้ประชาชนเกิดความสนใจเข้ามาร่วมเสวนาร่วมคุยกัน ซึ่งคุณหมอสุภกรหนึ่งในผู้ร่วมวงเสวนาในกลุ่มนั้นๆ บอกว่า ตอนที่คุยกันครั้งแรกๆ มีความเห็นที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความสนใจผู้ที่มาคุย คนที่เข้ามาเป็นกลุ่มแรกๆ คือ กลุ่มคนที่มาจากสถาบันการศึกษา นักวิชาการ หลังจากนั้น จะมีผู้นำชุมชน ผู้ที่ปฏิบัติงานในท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าเครือข่าย ผู้แทนเครือข่ายต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้น จึงยากที่จะฟันธงว่าจะคุยประเด็นปฏิรูปเรื่องอะไร

ดังนั้น นพ.ประเวศจึงวางโครงไว้ให้ว่าน่าจะคุยกัน 10 เรื่องใหญ่ นี่คือ มิติหนึ่งว่ากำลังปฏิรูปอะไร 1. จิตสำนึกใหม่ 2. สวัสดิการสังคม 3. สร้างสัมมาชีพ 4. สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 5. ชุมชนเข้มแข็ง 6. ระบบสุขภาพ 7. การศึกษา 8. ยุทธศาสตร์ชาติ 9. การเมืองความยุติธรรม 10. สื่อสารมวลชน

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #14 เมื่อ: 7 เม.ย. 14, 13:29 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

นอกจากนี้ ราษฎรอาวุโสท่านนี้ยังได้อธิบายการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น โดยคุณหมอสุภกรถ่ายทอดภาพนี้ว่า...

หมอประเวศได้ใช้รูปพระเจดีย์ขึ้นมาเป็นภาพให้เห็นว่า การปฏิรูปประเทศไทยควรให้ความสำคัญ 3 ระดับด้วยกัน ได้แก่ ตัวฐานของพระเจดีย์ คือ องค์กร ชุมชนต่างๆ ประชาชน องค์พระเจดีย์ คือ การเชื่อมโยงระบบต่างๆ และยอดเจดีย์ คือ จิตสำนึกของประชาชนแต่ละคน

โดยขั้นตอนแรก ต้องทำความรู้ให้มีความชัดเจนก่อน ในช่วงแรกจะมีงานวิชาการเข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญ จากนั้นก็ ขยายความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมของบุคคล ที่เกี่ยวข้องแต่ละเรื่องทั้ง 10 เรื่อง ความรู้ความเข้าใจของคนที่สนใจจะนำไปสู่การผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินในระดับรัฐบาลหรือรัฐสภาต่อไป แต่ตรงนั้นยังไปไม่ถึงส่วนนี้เรียกว่าองค์พระเจดีย์

ส่วนที่จะปฏิรูปต่อไป คือ ฐานพระเจดีย์ ประชาชนที่อยู่ตามท้องถิ่นชุมชนต่างๆ ตรงนี้ในปีแรกยังลงไปไม่ถึงมากนัก แต่ว่าได้เริ่มและมีการทำงานในท้องถิ่นหลายกรณี อาทิเช่น การฟังเสียงประชาชนโดยกระบวนการประชาเสวนา เน้นคุณภาพการฟังเสียงประชาชนให้ชัดเจนมากกว่าเรื่องการสำรวจโพลล์ มีการแลกเปลี่ยนกันในวงเสวนา เป็นกระบวนการลงไปทำงานกับประชาชนในท้องถิ่น หรือบางเรื่องก็เริ่มทำในองค์กรประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนถึงระดับจังหวัดแล้ว

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของการปฏิรูปไม่ได้เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของนักการเมือง หรือการขับเคลื่อนของนักวิชาการ เพราะการเมืองและอำนาจมีการผกผันตลอด การเข้าไปร่วมงานให้เกิดประเด็นปฏิรูปในพื้นที่ด้วยแรงขับจากคนในพื้นที่เอง จะยิ่งทำให้เกิดกระบวนการที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

อาทิเช่น อาจจะไปชวนตั้งคำถามว่าจะทำให้จังหวัดของแต่ละคนน่าอยู่ที่สุดจะทำอย่างไร คำถามอย่างนี้ถ้าทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันตอบ มีวิสัยทัศน์เพื่อจะให้จังหวัดของเขาเป็นอย่างไรก็จะเกิดการเรียนรู้มีทิศทางร่วมกัน เมื่อเอาทุกจังหวัดรวมกันทั้ง 76 จังหวัด ก็คือ ประเทศไทย นี่คือ โจทย์ใหญ่ของการปฏิรูปว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยน่าอยู่ที่สุดnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #15 เมื่อ: 7 เม.ย. 14, 13:32 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

โดยในส่วนของ ยอดเจดีย์ ซึ่งก็คือ จิตสำนึกของประชาชน จากที่ได้เสวนาร่วมลงมือทำถ้าไม่ซึมลึกลงไปในจิตสำนึกก็ไม่เกิดสัมมาทิฐิ คือ อยากให้คนอื่นมาทำให้แต่ตัวเองไม่รู้ว่าจะปฏิรูปอย่างไรต้องเปลี่ยนแปลงความคิดอย่างไร ถ้าทำให้คนไทยส่วนใหญ่ได้กลับมาถามตัวเองว่า ถ้าจะทำให้ประเทศไทยน่าอยู่ที่สุดตัวเองจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร จะทำให้การปฏิรูปครบทั้ง 3 ระบบ ทั้งระดับฐาน องค์พระเจดีย์ และยอดเจดีย์

ในฐานะผู้นำองค์กรด้านสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเอง มีทิศทางการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทยว่า ในปี 2553 จะเพิ่มเรื่องของความเข้มข้นในระดับของฐานพระเจดีย์มีการทำงานกับพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น ทั้ง 10 ระบบคงมีความก้าวหน้าถึงแนวทางของการปฏิรูป มีทิศทางของแต่ละระบบมากขึ้นพอเกิดความพร้อมทั้งหลาย การรณรงค์ของจิตสำนึกก็จะเป็นขั้นตอนต่อไป

ขณะนี้ ได้เตรียมการให้คนที่ทำงานด้านการปฏิรูปในระบบต่างๆ มีตัวมีตนจริง มีการขับเคลื่อนความก้าวหน้าไปพอสมควร เมื่อถึงตอนนั้นการรณรงค์ด้านจิตสำนึกก็ทำได้โดยที่มีของจริงมีคณะทำงานของแต่ละเรื่องจริงมีชุมชนขานรับ นี่คือ ขั้นตอนต่อไป

เรื่องระยะเวลาในการปฏิรูปนั้นคงไม่ได้เป็นเรื่องเพียงชั่วข้ามคืน หรือข้ามปีเท่านั้น ดังนั้น ถ้าถามว่าจะใช้เวลาเท่าไร ก็ตอบไม่ได้ เพราะไม่ได้นึกถึงมิติของเวลา เรื่องนี้ก็ทำไปได้เรื่อยๆ มี บางท่านในที่ประชุมพูดเล่นๆ ว่า น่าจะใช้เวลา 10 ปี แต่ 10 ปีไม่ได้หมายความว่าไม่เห็นผลอะไรเลย หรือจะผลิดอกออกผลในวันสุดท้ายของปีที่ 10 แต่กระบวนการจะมีกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องต่อไปน่าจะไม่น้อยว่า 10 ปี แต่ความสำเร็จจะทยอยออกมาต่างหาก

เช่นเดียวกับการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ในช่วงเริ่มต้นมีคนทำงานไม่กี่คนและแต่ละคนไม่ได้ใหญ่โต ไม่ได้มีอำนาจ แต่ได้ทำงานอย่างทุ่มเทกับเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องและเห็นความก้าวหน้ามาโดยตลอด จนถึงขณะนี้ เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่ง เชื่อว่ากระบวนการวิธีทำงานแบบนี้ ก็น่าจะใช้ได้กับการปฏิรูปประเทศไทย

การปฏิรูปประเทศไทย ณ วันนี้ จึงไม่ใช่หน้าที่ของพลเมืองที่มีอำนาจ หรือหน้าที่ของผู้บริหารประเทศเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของเราทุกคนบน เพราะประชาธิปไตย ไม่ใช่เพียงการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของทุกคนในสังคมร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศ เพื่อสุขในทุกๆ ด้านของคนไทยด้วยกันเอง


เครดิต MS-QWLnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  ว่า อ่าน ปฏิรูป ประเทศ 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม