Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ชุมชนสนุก! > ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ > เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
หน้า: 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย  (อ่าน 24088 ครั้ง)
Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #810: 8 มิ.ย. 16, 21:04 น

เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึงของเราชาวไทยตลอดไป

 
Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #811: 8 มิ.ย. 16, 21:05 น

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภค
โครงการประเภทนี้มี จำนวนมากกว่าโครงการ ประเภทอื่นๆ ซึ่งลักษณะของโครงการ จะแตกต่างกันไป ตามสภาพภูมิประเทศ และแหล่งน้ำของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ จะปรากฏออกมา ในรูปของ อ่างเก็บน้ำ หรือฝายทดน้ำ ซึ่งน้ำในอ่างเก็บน้ำหรือฝายทดน้ำนี้จะถูกส่งออกไปใช้สำหรับ การทำนาปลูกพืชไร่พืชผักใช้เลี้ยงสัตว์ และเพื่อการอุปโภค-บริโภคของประชาชน ในหมู่บ้านในบริเวณนั้นๆ

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #812: 8 มิ.ย. 16, 21:06 น

ด้านเกษตรกรรม
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักดีว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ของประเทศประกอบ อาชีพด้านการเกษตร ซึ่งหากได้ผลดี ประชาชนของประเทศ ไม่เพียงแต่จะมีอาหารบริโภค อย่างอุดมสมบูรณ์เท่านั้น แต่เศรษฐกิจของชาติ จะมีความมั่นคง เจริญก้าวหน้าตามไปอีกด้วย ดังพระราช ดำรัสที่ว่า “บ้านเมืองไทยของเรานี้ ถึงจะมีรายได้ทางอื่นอยู่มาก แต่ก็ต้องถือว่า เลี้ยงตัวอยู่ด้วยการเกษตร ดังนั้น จึงมีความจำเป็นตลอดไป ที่จะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรม ทุกสาขาพร้อมกับ เกษตรกรทุกระดับ ให้พัฒนาก้าวหน้าอยู่เสมอ เพื่อให้การผลิตมีคุณภาพสูงขึ้น โดยไม่ผลาญ ทรัพยากรให้เปลืองเปล่า หากแต่ให้ได้ผลผลิตเพียงพอเลี้ยงตัว และจำหน่ายได้ดีมีรายได้ทวีขึ้น จึงจะช่วยให้เกษตรกร ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ และเป็นกำลังของประเทศ มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่มั่นคงแจ่มใส แล้วทำให้ประเทศชาติสุขสมบูรณ์ขึ้นได้” ด้วยเหตุนี้พระองค์ จึงทรงริเริ่มโครงการ ตามพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในแขนงต่างๆ ขึ้นมากมาย จึงทรงเน้นให้ปลูกข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทย ให้เพียงพอ กับการบริโภค ของแต่ละครัวเรือนเสียก่อน และหากมีส่วนที่เหลือจากการบริโภคแล้วจึงค่อยนำไปจำหน่าย  ส่วน พืชสวน พืชไร่อื่นๆ นั้นให้เกษตรกรปลูกเอาตามความสามารถของแต่ละคนไป เพราะหากเกษตรกร ยังคงต้องซื้อข้าวบริโภค ก็อาจจะถูกเอาเปรียบได้ พร้อมกันนี้ ยังทรงมีพระราชดำริ ให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ได้แก่ ไก่ เป็ด สุกรและปลา ควบคู่ไปด้วยเพื่อที่จะได้มีอาหารประเภทโปรตีนไว้บริโภคอีกด้วย

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #813: 8 มิ.ย. 16, 21:06 น

โครงการหลวงพัฒนาภาคเหนือ
    เกิดจากการเสด็จเยี่ยมราษฎรในเขตภาคเหนือ แล้วทอดพระเนตรเห็น การทำลายป่า เพื่อใช้ทำไร่เลื่อนลอย โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของชาวไทยภูเขา จึงโปรดให้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าและต้นน้ำ ลำธาร หยุดยั้งการปลูกฝิ่น และเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทย ภูเขา ในแถบภาคเหนือ
     โครงการนี้มีการแนะนำให้ทำการปลูกพืชแบบขั้นบันได ปลูกพืชอื่นที่ให้มีรายได้ มากกว่าการปลูกฝิ่น ซึ่งก่อให้เกิดโครงการอื่นๆ เกี่ยวเนื่องกันตามมา ได้แก่ โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา โครงการเกษตรที่ราบสูง โครงการหลวงอาหารสำเร็จรูป โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาว และโครงการส่งเสริมการปลูก สตอเบอรี่ เป็นต้น

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #814: 8 มิ.ย. 16, 21:07 น

โครงการฝนหลวง
    ในระยะหลังๆ เกษตรกรไทย มักประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วง เป็นระยะเวลานาน ในฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูเพาะปลูกทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ทำฝนเทียมขึ้น เพื่อใช้แก้ ปัญหานี้ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หม่อมราชวงศ์ เทพฤทธิ์ เทวกุล แห่งกระทรวงเกษตรทำการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา การทำฝนเทียมให้ได้ผล ซึ่งเริ่มต้นจาก ในปีพุทธศักราช 2499 จนลุถึงปีพุทธศักราช 2512 จึงได้มีการทดลองปฏิบัติการ การทำฝน เทียมขึ้นเป็น ครั้งแรกที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และได้ทดลองปฏิบัติเรื่อยมา จนมาประสบความสำเร็จ ในปีพุทธศักราช 2514 โครงการฝนหลวงนี้ สามารถช่วยเหลือ พื้นที่เพาะปลูก ให้พ้นจากความเสียหาย อันเนื่องมาจากความแห้งแล้งได้มากมายกว่า 20 ล้านไร่

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #815: 8 มิ.ย. 16, 21:07 น

ในความคิดของผมคือ ถ้อยคำที่พระมหากษัตริย์พูดทั่วไป(พูดกับราษฎร,องคมนตรี)  ที่มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตมาก สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
     การมีเสรีภาพนั้นเป็นของดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่น ที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปรกติสุขของส่วนรวมด้วย มิฉะนั้น จะทำให้มีแต่ความยุ่งยาก จะทำให้สังคมและชาติประเทศต้องแตกสลายจนสิ้นเชิง

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #816: 8 มิ.ย. 16, 21:07 น

คุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ประกอบด้วย
-ประการแรก     คือการรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
-ประการที่สอง     คือการรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดี
-ประการที่สาม     คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
-ประการที่ 4     คือการรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต
-คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #817: 8 มิ.ย. 16, 21:08 น

คนไทยทุกเชื้อชาติทุกหมู่เหล่าล้วนมีความสุขสราญใจอยู่ใต้ร่มพระบารมี   พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรงบำเพ็ญมาโดยตลอดเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวไทยได้เป็นพระกุศลบารมีอันประเสริฐอำนวยพระพรชัยให้พระองค์ท่านและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระเจริญในทุกสิ่งและชนะภัยทั้งปวงตลอดกาลนานเทอญ

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #818: 8 มิ.ย. 16, 21:08 น

อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #819: 8 มิ.ย. 16, 21:12 น

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #820: 8 มิ.ย. 16, 21:12 น

กราบขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า
อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ตราบนานเท่านานขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 
Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #821: 8 มิ.ย. 16, 21:13 น

หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #822: 8 มิ.ย. 16, 21:13 น

ขอทำดีเพื่อถวายองค์พ่อของแผ่นดิน ผู้ทรงมากล้นไปด้วยความเมตตากรุณเสด็จไปทุกถิ่นที่ เพื่อพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานา ขอทำดีเพื่อถวายองค์พ่อของแผ่นดิน ผู้ทรงมากล้นไปด้วยความเมตตากรุณเสด็จไปทุกถิ่นที่ เพื่อพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานา ขอทำดีเพื่อถวายองค์พ่อของแผ่นดิน ผู้ทรงมากล้นไปด้วยความเมตตากรุณเสด็จไปทุกถิ่นที่ เพื่อพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานา ขอทำดีเพื่อถวายองค์พ่อของแผ่นดิน ผู้ทรงมากล้นไปด้วยความเมตตากรุณเสด็จไปทุกถิ่นที่ เพื่อพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานา ขอทำดีเพื่อถวายองค์พ่อของแผ่นดิน ผู้ทรงมากล้นไปด้วยความเมตตากรุณเสด็จไปทุกถิ่นที่ เพื่อพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานา

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #823: 8 มิ.ย. 16, 21:13 น

ร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์” 1 ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย 2 ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน 3 สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ 4 พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 5 ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #824: 8 มิ.ย. 16, 21:14 น

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน
ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #825: 8 มิ.ย. 16, 21:14 น

แผ่นดินไทยนี้ คือแผ่นดินทองของพ่อ ที่พวกเราได้รับพระเมตตา กรุณาให้อยู่อาศัย ทำมาหากินอย่างร่มเย็นเป็นสุขเสมอมา
ใครที่แม้แต่เพียงคิดไม่ดีต่อสถาบัน จักต้องพบกับความวิบัติทุกชาติไปทั้งครอบครัว

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #826: 8 มิ.ย. 16, 21:14 น

รักพ่อหลวงเป็นพ่อแผ่นดินของชาติไทย

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #827: 8 มิ.ย. 16, 21:15 น

รักพ่อหลวงอย่าเอามาล้อเล่นดูหมิ่นเบื้องบน

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #828: 8 มิ.ย. 16, 21:15 น

สถาบันเป็นที่สูงอย่าดึงมายุ่งกับการเมือง

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #829: 8 มิ.ย. 16, 21:15 น

สิ่งต่างๆที่พ่อทำลูกจะสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #830: 8 มิ.ย. 16, 21:16 น

ลูกเป็นทหารขอทำตามทิศทางที่ชาติต้องการเพื่อพ่อหลวง

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #831: 8 มิ.ย. 16, 21:16 น

พ่อหลวงทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #832: 8 มิ.ย. 16, 21:16 น

พ่อหลวงทรงทำทุกอย่างแก่คนไทยทุกคน

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #833: 8 มิ.ย. 16, 21:17 น

ไม่มีพระมหากษัตริย์ใดในโลกที่รักประชาชนเท่าพระองค์

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #834: 8 มิ.ย. 16, 21:17 น

คุณพ่อผู้ก่อเกิด...ให้กำเนิดเกิดทุกสิ่ง
ด้วยรักจากใจจริง....รวมหลายสิ่งยิ่งผูกพัน
จากลูกพ่อปลูกรัก... เกิดตระหนักทุกสิ่งสรร
อุ่นไอสายสัมพันธ์....ลูกยึดมั่นขอวันทา

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #835: 8 มิ.ย. 16, 21:18 น

พสกนิกรที่จงรักภักดีล้วนห่วงใยในพระอาการประชวร และปรารถนาที่จะเห็นพระองค์ท่านมีพระวรกายแข็งแรงเช่นเดิม   เพราะพวกเราเคยได้ชื่นชมพระบารมีเสมอในวาระสำคัญเช่นนี้.. (ฉัตรมงคล)..และจะรอวันที่ได้เห็นพระพักตร์ที่สดชื่นของพระองค์ อีกหลายๆครั้งในโอกาสต่อไป..วันนี้รู้สึกสบายใจที่ทราบว่า        พระอาการทั่วไปเป็นปกติดี..

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #836: 8 มิ.ย. 16, 21:18 น

ไม่ว่าคราใดที่พวกเราทุกข์ยาก หรืออยู่ในภาวะวิกฤติ พระองค์จะทรงพระราชทานพระเมตตา ช่วยแก้ไขปัดเป่าปัญหาให้ พลิกเรื่องร้าย ให้กลายเป็นดีได้เสมอ ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #837: 8 มิ.ย. 16, 21:20 น

ไม่มีพระราชาองค์ใดอีกแล้วที่จะทรงตากตรำเพื่อคนยากไร้ได้เท่าเทียมพระองค์ ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #838: 8 มิ.ย. 16, 21:20 น

ทรงยึดสภาพของท้องถิ่นเป็นหลักในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งด้านสภาพแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคของประเทศ และทรงใช้หลักประชาธิปไตยในการดำเนินการ หากเจ้าหน้าที่ทักท้วงสิ่งใดทางวิชาการ จะทรงรับฟังข้อสรุป  อย่างเป็น กลาง หากสิ่งใดที่เจ้าหน้าที่กราบบังคมทูลว่า ปฏิบัติได้ แต่ผลลัพธ์อาจไม่คุ้มค่ากับเงินที่ลงไป ก็ทรงให้เปลี่ยนแปลงโครงการ ได้เสมอ

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #839: 8 มิ.ย. 16, 21:21 น

ดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน     

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #840: 8 มิ.ย. 16, 21:21 น

ในหลวงทรงพระปรีชาหาที่สุดมิได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน     

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #841: 8 มิ.ย. 16, 21:22 น

ประเทศชาติมีไว้ให้ใคร ถ้าคนในชาติไม่รักกัน     

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #842: 8 มิ.ย. 16, 21:22 น

พ่อหลวงทรงเป็นหัวใจของคนไทยทั้งชาติ     

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #843: 8 มิ.ย. 16, 21:22 น

เพื่อพ่ออย่าทะเลาะกัน     

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #844: 8 มิ.ย. 16, 21:23 น

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ     

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #845: 8 มิ.ย. 16, 21:23 น

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา     

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #846: 8 มิ.ย. 16, 21:24 น

รักชาติ  รักประชาธิปไตย รักพระมหากษัตริย์     

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #847: 8 มิ.ย. 16, 21:24 น

ทุกคนร่วมใจสร้างประเทศไทยเพื่อพ่อหลวง     

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #848: 8 มิ.ย. 16, 21:25 น

เรารวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อประเทศไทยเพื่อพ่อหลวง     

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #849: 8 มิ.ย. 16, 21:25 น

สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน     

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #850: 8 มิ.ย. 16, 21:25 น

เราคนไทยต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง ๒ พระองค์     

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #851: 8 มิ.ย. 16, 21:26 น

ขอพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช จงดลบันดาลให้ทั้ง ๒ พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน     

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #852: 8 มิ.ย. 16, 21:26 น

สร้างชาติ  สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ     

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #853: 8 มิ.ย. 16, 21:27 น

น้อมใจภักดิ์ นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ     

Guest
Fonfon Doca
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เพลงเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
        ความคิดเห็นที่ #854: 8 มิ.ย. 16, 21:27 น

พระคุณพ่อล้นฟ้ามหาสมุทร                                   


หน้า: 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ตอบ
ชื่อ:
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้