หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: Beyond Training เผยเทคนิคค้นหา พัฒนา รักษา Talent ยุคดิจิทัล ลด Turnover Rate สร  (อ่าน 21 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 18 เม.ย. 23, 16:33 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
Beyond Training เผยเทคนิคค้นหา พัฒนา รักษา Talent ยุคดิจิทัล
ลด Turnover Rate สร้างความแข็งแกร่งให้องค์กร

บียอนด์ เทรนนิ่ง (Beyond Training) องค์กรที่โดดเด่นด้านการฝึกอบรมและเชี่ยวชาญด้านการสรรหา พัฒนา การรักษากลุ่มคนเก่ง (Talent) ไว้ในองค์กร โดยยึดหลัก คือ สร้างความสุขในที่ทำงาน 8 ชั่วโมง พร้อมสนับสนุนดูแลชีวิตความเป็นอยู่ และวางแผนการเติบโต ให้รู้สึกมีคุณค่า เผยองค์กรจะเติบโตได้อย่างมั่นคงต้อง “สร้างสมดุลระหว่างการบริหารพนักงานทั่วไปกับกลุ่ม Talent” เผยข้อมูลเชิงลับ คนที่จะพัฒนาสู่ Talent ได้มีแค่ 20-30% ในองค์กรเท่านั้น พร้อมทุ่มงบฯเพื่อพัฒนากลุ่มนี้เป็นพิเศษ ควบคู่การสร้างสมดุลระหว่างการบริหารพนักงานทั่วไปกับกลุ่มคนเก่ง (Talent) ให้เติบโตไปพร้อมกัน ชี้เป็นวิธีที่ดี ยุคนี้ทักษะดิจิทัลคือพื้นฐานที่ทุกคนต้องมี


ภก. คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด (Beyond Training) กล่าวถึงอุปสรรคสำคัญที่อาจทำให้การเติบโตขององค์กรหยุดชะงัก มาจากปัญหาหลักๆ คือ พนักงานกลุ่มคนเก่ง (Talents) ลาออกมาก ส่งผลกระทบมหาศาลทั้งการวางแผนงานอนาคต กลยุทธ์ และเป้าหมายใหญ่ที่องค์กรกำลังจะมุ่งไปซึ่งการพัฒนาและรักษา Talent จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความสำคัญ ดังนั้น บียอนด์ เทรนนิ่ง (Beyond Training)ในฐานะผู้ให้บริการด้านฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะผู้นำยุคใหม่ ที่มีความโดดเด่นในการสร้างภาวะผู้นำให้พนักงานองค์กร แนะเทคนิคและแนวทางค้นหา พัฒนา และรักษากลุ่มคนเก่ง (Talent) ให้อยู่องค์กรยาวนาน ซึ่ง Talent ไม่ได้หมายถึง คนยุคใหม่หรือคนเก่งเทคโนโลยีดิจิทัล เท่านั้น

“มีหลายคน “เข้าใจผิด” เกี่ยวกับความหมายของ Talent หรือกลุ่มคนเก่งในองค์กร เพราะ Talent คือ กลุ่มคนที่มีศักยภาพหรือชุดทักษะที่ตอบโจทย์กับ Competency ของธุรกิจแต่ละประเภท อย่างไรก็ตามคงปฎิเสธไม่ได้ว่า ในโลกการทำงานยุคใหม่ สภาวะแวดล้อมจะผลักดันให้ทุกคนต้องเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ฉะนั้น ทักษะดิจิทัลจึงกลายมาเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีในโลกการทำงานยุคนี้ ทุกองค์กรสามารถเติบโตและไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้น แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นบันไดขั้นใหญ่ที่พาองค์กรก้าวไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ไวขึ้น ก็คือ กลุ่มคนเก่ง (Talent) จึงเป็นเหตุผลที่องค์กรให้ความสำคัญกับการค้นหาหรือพัฒนา Talent ในเชิงทฤษฎีทุกคนสามารถเข้าสู่แผนพัฒนาได้ แต่ในเชิงปฏิบัติจะไม่ใช่ทุกคนที่จะกลายเป็น Talent ได้ ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่องค์กรต้องมีกระบวนการค้นหา พัฒนาและรักษา Talent ทุกๆ ปี

ทั้งนี้ องค์กรจะเติบโตได้อย่างมั่นคงต้อง “สร้างสมดุลระหว่างการบริหารพนักงานทั่วไปกับกลุ่ม Talent” ให้ได้กลุ่มที่จะพัฒนาสู่ Talent ได้อาจจะมีเพียง 20-30% เท่านั้น จำเป็นต้องทุ่มงบประมาณเพื่อการพัฒนาไปที่กลุ่มนี้เป็นพิเศษ ขณะเดียวกันต้องสร้างสมดุลระหว่างการบริหารพนักงานทั่วไปกับกลุ่มคนเก่ง (Talent) ให้เติบโตไปพร้อมกันเป็นวิธีการที่ดี และสิ่งที่องค์กรต้องทำคือ วางโครงสร้างพัฒนาบุคลากรเป็นภาพใหญ่ที่ทุกคนมีโอกาสพัฒนาและมีเส้นทางการเติบโตในสายงานตนเองอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งต้องทำ Talent Management ไปพร้อมๆกัน โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกกลุ่มคนเก่งในองค์กรรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Bell Shape หรือ Nine Box ในการประเมินผลงาน เป็นต้น ซึ่งการจะสร้างสมดุลในการบริหารบุคลากรทั้ง 2กลุ่มนี้ให้สำเร็จ องค์กรต้องสื่อสารภายใน (Internal communication) ที่มีประสิทธิภาพ สื่อสารให้พนักงานทุกคนรู้สึกถึงความเท่าเทียม และมองว่าตนเองสำคัญมีคุณค่าและสร้างการเติบโตให้องค์กรได้พร้อมกันนี้ การรักษากลุ่มคนเก่ง (Talent) ให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว ที่มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์มากที่สุด คือ องค์กรต้องทำความเข้าใจกลุ่ม Talent ก่อนต้องเข้าใจถึงตัวตน ลักษณะนิสัย ความคาดหวัง หรือเป้าหมายสูงสุดในแต่ละช่วงชีวิต เช่น Talent บางคนต้องการผลตอบแทน (Benefit) ที่เหมาะสม หรือบางคนต้องการแผนพัฒนาการเติบโตที่ชัดเจน เป็นต้น เมื่อองค์กรทำความเข้าใจ แบบลงลึกไปถึง Talent รายบุคคล และเข้าสู่กระบวนการคิดวิธีการที่จะทำอย่างไรให้เขามีความสุขและสนุกกับงานที่ทำ หัวหน้างาน สถานที่ทำงาน

การรักษา Talent ไว้ในองค์กรยุคดิจิทัลให้นาน คือ การกำหนดบทบาทความคาดหวัง และตัวชี้วัดที่ชัดเจนให้กับคนกลุ่มนี้ มีพื้นที่ให้แสดงความสามารถ เพราะ ลักษณะการทำงานของ Talent ในยุคนี้คือ การเห็นผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว เช่น การตั้ง OKR ที่ชัดเจน, การทำ Performance Review ร่วมกับหัวหน้างาน และสิ่งสำคัญคือ การมี Touch point ร่วมกันระหว่าง Talent กับผู้บริหารอยู่เสมอ องค์กรต้องคอยสื่อสารถึงทิศทางที่องค์กรกำลังจะเดินไป พร้อมสร้าง Engagementนอกจากนี้ เคล็ดลับในการบริหาร Talent ยุคดิจิทัล สิ่งสำคัญที่จะทำให้แต่ละคนแสดงศักยภาพเร็วที่สุด คือ 1) การปรับรายได้ผลตอบแทนให้ไวขึ้นกว่าเดิมตาม Performance ที่ Talent แต่ละคนทำได้จริง 2) การจ่ายผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราปกติของตลาด 3) การจ่าย Retention Bonus ที่เป็นการจ่ายโบนัสล่วงหน้า ด้วยการจ่ายเงิน 5 -10% ให้พนักงานก่อนให้โบนัสด้านอายุงาน โดยอยู่กับองค์กรตามเวลาที่กำหนด ซึ่งเหมาะกับกลุ่ม Senior Operation ซึ่งจะมีทั้งการจ่ายเงิน , การมอบหุ้นให้ หรืออื่นๆ และในองค์กรยุคดิจิทัลจะต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนา Talent มากขึ้นไม่ใช่แค่โปรแกรม Training แต่ต้องพัฒนาบริบทโดยรวม การวางสายอาชีพแบบองค์รวม การสร้าง Creativity Space ให้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆ เช่น การเป็น Project Owner เป็นต้น รวมถึงการทำ Employee Recognition องค์กรต้องชื่นชม รวมทั้งหาพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อให้คำแนะนำถึงกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง รวมถึงดูแลเส้นทางการเติบโตของเขาตั้งแต่เริ่มแรก

“Beyond Training เป็นหนึ่งในองค์กรด้านการฝึกอบรมช่วยพัฒนาพนักงานทั่วไป ก้าวสู่การเป็น Talent หรือคนเก่งในองค์ได้ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในด้านการสรรหา พัฒนา และรักษากลุ่มคนเก่ง (Talent) ไว้ในองค์กรได้เป็นอย่างดี สิ่งที่องค์กรยึดมั่นมาตลอดเพื่อรักษาคนดีคนเก่งไว้ คือ องค์กรต้องสร้างความสุข และสังคมในที่ทำงานใช้เวลาร่วมกันให้มีความสุขมากที่สุด รวมถึงการสนับสนุนดูแลชีวิตความเป็นอยู่ และวางแผนการเติบโตให้กลุ่มคนเหล่านี้รู้สึกมีคุณค่าและสำคัญในองค์กร ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่องค์กรยุคใหม่ ต้องสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิด Engagement ระหว่างพนักงานและบริษัท เมื่อพนักงานผูกพันกับบริษัทปัญหา Turnover Rate อาจลดลง ปัญหาต่างๆทั้ง HR และหัวหน้างานก็จะหมดไป เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน” ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ กล่าวในท้ายสุด
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม