หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: กรมกิจการผู้สูงอายุจับมือเซอร์เทนตี้ ลงนาม"การดูแลสุขภาพสุขอนามัยผู้สูงวัย"  (อ่าน 17 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 24 มี.ค. 23, 12:14 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
กรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ ผลิตภัณฑ์เซอร์เทนตี้
จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง “การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยผู้สูงอายุ”
[/b]

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีฯ ณ โถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้บริหารกระทรวงพม. นายอภิศักดิ์ อัครพัฒนานุกูล ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือ “การดูแลสุขภาพ
และสุขอนามัยผู้สูงอายุ” โดยมีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยผู้สูงอายุ
พร้อมแนวคิด “Certainty Holistic Wellness Care” ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ “เช็ด ใส่ คู่ ปูรอง” เพื่อดูแลสุขอนามัยของผู้สูงอายุแบบองค์รวม


นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ทั้งนี้จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุประจำปี 2565 ผู้สูงอายุไทยมีจำนวน 12.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.03 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ทำให้ภาครัฐหนุนเสริมให้ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและภาคีเครือข่าย เข้ามามีบทบาทในเรื่องต่างๆ อาทิ การสร้างหลักประกันทางการเงิน การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงการดูแลสุขภาพ การพัฒนานวัตกรรม สินค้าและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่างๆเพื่อผู้สูงอายุ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และร่วมสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมแรงร่วมใจกันมุ่งลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ สนับสนุนและเสริมสร้างสังคมไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและสมดุล ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จับมือกับบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงาน (MOU) เรื่อง “การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยผู้สูงอายุ” โดยมีนายอภิศักดิ์ อัครพัฒนานุกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนาม

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเสริมสร้างการรับรู้สิทธิของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีสุขอนามัยที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุ และความเจริญทางด้านการแพทย์และระบบสาธารณสุขที่กำลังขยายตัวในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว โดยมีแผนการดำเนินงานร่วมดังนี้
1. ศึกษานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และแนวทางเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ทางด้านสุขภาพและสุขอนามัยแบบองค์รวมของผู้สูงวัย
2. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิพื้นฐาน การดูแลสุขภาพ และสุขอนามัยแบบครบวงจรของผู้สูงวัย ร่วมกับหลักสูตรต่างๆ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุในประเทศไทย
3. การจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรและอาสาสมัคร เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุในบริบทต่างๆ และร่วมมือกันยกระดับการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ทั้ง 12 แห่ง และศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดนิทรรศการให้ความรู้ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 และกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ

ด้าน นายอภิศักดิ์ อัครพัฒนานุกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซอร์เทนตี้ (Certainty) กล่าวว่า กว่า 40 ปีที่บริษัทฯ เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้สูงอายุในประเทศที่มีการยอมรับและมีการใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยในเรื่องของความสะดวกและการดูแลสุขอนามัยที่ถูกวิธี แต่ด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจยังมีอีกหลายครอบครัวขาดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทำให้ขาดความรู้ ความเข้าใจการดูแลสุขอนามัย รวมถึงการใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่อย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะส่งผลต่อสุขภาพกายและใจทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแล

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้เข้าถึงผู้สูงอายุและผู้ดูแล บริษัทฯจึงเล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ ทำให้เกิดการลงนามความร่วมมือเรื่อง “การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยผู้สูงอายุ” นี้ขึ้น เพื่อมุ่งเสริมสร้างการมีสุขอนามัยที่ดีเพื่อสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้งาน รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยมุ่งนำเสนอสื่อความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุออกมาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เช่นแผ่นพับ วิดีทัศน์ความรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร 18 ชั่วโมง รวมถึงแนวคิด “Certainty Holistic Wellness Care” ด้วย 4 ขั้นตอนง่าย ๆ “เช็ด ใส่ คู่ ปูรอง” เพื่อดูแลสุขอนามัยของผู้สูงอายุแบบองค์รวม ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ ของกรมฯ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้สิทธิพื้นฐาน จัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรและอาสาสมัคร ร่วมกันเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย นอกจากนี้บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมต่างๆ ของกรมฯ ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะสามารถเผยแพร่ความรู้ไปยังผู้สูงอายุและผู้ดูแลได้มากกว่า 30,000 ราย บริษัทฯ หวังว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ทางด้านสุขภาพและสุขอนามัยแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ

สำหรับภายในงาน มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 70 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงาน (MOU) ระหว่าง กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ “การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยผู้สูงอายุ” พร้อมตัวแทนจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม

*******************************************noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  เซอร์เทนตี้ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ Certainty ฺผู้สูงอายุ กรมกิจการผุ้สูงอายุ กระทรวงพม. 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม