หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล และ Johns Hopkins University ตั้ง ศูนย์วิจัยผู้ป่วย NCDs  (อ่าน 13 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 26 มี.ค. 21, 18:01 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

วันที่ 25 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์ “The MU-JHU NCD Research Collaborative Center” หรือ “ศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ Johns Hopkins University, School of Nursing. โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดศูนย์ฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Prof. DR. Patricia M. Davidson, Dean of Johns Hopkins University, School of Nursing. พร้อมด้วย Professor Cheryl R. Dennison Himmelfarb Dr.Nancy Reynolds Professor Marie T. Nolan Sharon P. Trivino. และอาจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ ตันคำปวน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเพชรรัตน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย Online ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live.
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยนี้ขึ้น เนื่องจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs นับเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญลำดับต้นๆ ของโลก ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ไม่ได้เกิดกับตัวผู้ป่วยเองเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ดูแล ครอบครัวของผู้ป่วย และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวอีกด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นส่วนหนึ่งในการก่อตั้งศูนย์วิจัยฯ ในครั้งนี้เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและจัดการกับความท้าทายของโรค NCDs ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้การสนับสนุนในการสร้างศูนย์นี้ให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วย NCDs ผ่านการวิจัยและอบรมระยะสั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยต่อไป
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมาเกิดการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้ประชาชนใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องช่วยกันพัฒนาสุขภาพความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม โรคไม่ติดต่อเรื้อรังนี้ก็ทำให้คนเสียชีวิตกว่า 40 ล้านคนต่อปี ซึ่งเรื่องนี้สามารถป้องกันได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวบุคคลและสังคม การสนับสนุนจากรัฐบาล ระบบการศึกษา และสถาบันดูแลสุขภาพ สามารถช่วยให้เราทุกคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสมบูรณ์ได้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยในระยะยาว จึงริเริ่มสนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับโครงการ MU-JHU Non-Communicable Diseases Research Collaborative Center เรามั่นใจว่าศูนย์ฯ นี้ จะเป็นผู้บุกเบิกด้านโรคไม่ติดต่อ พร้อมทั้งพัฒนาสังคมของเรา ผ่านการพัฒนาความรู้และสร้างขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพได้
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้การสนับสนุน MU-JHU NCD Research Collaborative Center ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสำหรับการดูแลผู้ป่วย NCDs พร้อมที่จะพัฒนางานวิจัย NCDs แบบเปรียบเทียบระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในเครือ WHO SEARO ทั้งนี้จะเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมสัมมนาออนไลน์ที่จะจัดขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในฐานะสถาบันการแพทย์ชั้นนำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นศูนย์ฝึกอบรมในการเพิ่มขีดความสามารถของนักวิจัยและบุคลากรด้านการพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรเฉพาะทาง
Prof. DR. Patricia M. Davidson, Dean of Johns Hopkins University, School of Nursing. กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในสิบปีที่ผ่านมา NCDs นับเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของโลก และแตกต่างจาก Covid-19 ตรงที่ไม่สามารถป้องกันหรือรักษาได้ด้วยวัคซีน ดังนั้น Johns Hopkins University ยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการสร้างศูนย์พัฒนาการวิจัยและเสริมสร้างคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งยกบทบาททางด้านการพยาบาล ซึ่งเป็นบุคลากรแนวหน้าของวงการสาธารณสุข
“ศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” แห่งนี้ ตั้งอยู่ ณ ชั้น 4 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยจะเริ่มจัดการอบรมระยะสั้นในหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเป็นหลักสูตรแรกแบบออนไลน์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2470-2471, 2473 หรือทางเวบไซต์
https://ns.mahidol.ac.th/english/research/th/index_th.html
และสามารถรับชมวิดีโอคลิป The MU-JHU NCD Research Collaborative Center ได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=oyVML2947_0
หรือรับชมถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์ฯ ได้ที่ https://web.facebook.com/nsmahidol/videos/2594352460864988


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  สุขภาพ 

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม