ความเชื่อเรื่องหวีหัก

(1/1)

gookoofoo:
ความเชื่อ คติข้อห้าม รวมไปถึงการยึดถือปฏิบัติที่สืบต่อกันมาช้านาน โดยบางความเชื่อนั้นอยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณ โดยคติความเชื่อในบางความเชื่อก็ล้วนแล้วแต่หาข้อสรุปไม่ค่อยได้นัก...

      คนสมัยโบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันมากมาย แม้กระทั่งการหวีผม หรือในขณะที่กำลังสางผม หากหวีเกิดหักคาผม คนโบราณท่านมีความเชื่อว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีตามมา

      ท่านแนะนำว่าให้นำหวีนั้นทิ้งไปเลย (ซื้อมาเป็นพันเป็นหมื่นก็อย่าเสียดาย) ไม่ให้เก็บไว้ใช้หรือนำไปซ่อมมาใช้ใหม่ เพราะหากยังฝืนนำมาใช้จะนำพาเรื่องร้ายๆ หรือเกิดเรื่องไม่มีขึ้นกับตัวคุณหรือคนในครอบครัว

888:
ก็ปฏิบัติตามนี้อยู่ค่ะ

kaykittykay:
หวีหัก เชื่อได้เลยว่าเก่าแล้วหรือไม่อีกอย่างก็ของใช้มีเสียมีพังก็เรื่องปกติค่ะ แต่ที่แน่ๆของเสียของหักในบ้านยังไงก็ไม่ควรเก็บเพราะว่ามันเกะกะ ถ้าเกิดตรงที่มันหักมีแหลมมีคมก็จะเป็นอันตรายถ้ายังใช้อยู่

หวีหัก:
หวีหักก็ทิ้งนั้นถูกต้อง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ