ปวช.ปวส.ปีเดียวจบ

(1/1)

วิวัฒน์ ชิ้วนฤภัย:
   
   
เรียน ปวช.ปวส. 1 ปีจบ

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  
  1. ศูนย์สำโรง  ตรงข้ามอิมพิเรียนสำโรง
  2. ศูนย์บางปูใหม่  ติดตากอากาศบางปู
  3. ศูนย์เอกมัย      ติดท้องฟ้าจำลอง
 กำลังรับสมัครเรียน ปวช. ปวส. 1 ปีจบ รู่นที่ 3
เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เปิดเรียนวันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม 2554
คุณสมบัติ   1. อายุ  18  ปีขึ้นไป   2.  ประกอบอาชีพประจำ หรือ อาชีพส่วนตัว    3.  จบ ม.3  ม.6  กศน.  ปวช.
              4. ประสบการณ์ทำงาน  2  ปีขึ้นไป

สาขาที่เปิด    ระดับ  ปวช.   1. คอมพิวเตอร์  2. การขาย

                ระดับ  ปวส.   1.  เทคโนโลยีสำนักงาน(คอมพิวเตอร์)   2. การจัดการทั่วไป
                                 3. ช่างยนต์      4. ช่างไฟฟ้า     5. ช่างอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   ระดับ  ปวช.  โครงการเรียนฟรี 15 ปี

                                         ระดับ  ปวส. ค่าเทอมสามารถแบ่งชำระได้ เดือนละ 1700 บาท

หลักฐานการสมัคร    1. สำเนาวุฒิการศึกษา (ตัวจริงพร้อมสำเนา) 2 ฉบับ     2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

                                       3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

                                       4. หนังสือรับรองการทำงาน หรือ หนังสือจดทะเบียนการค้า 2  ปีขึ้นไป (ตัวจริงพร้อมสำเนา) 3 ฉบับ

                                       5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป      

                                       7.ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1,500 บาท เสื้อ 200 บาท (วันมาสมัคร)


สถานที่รับสมัคร  
            ที่ศูนย์ สมัครเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น  เวลา 08.30 น. - 12.30 น.

สนใจติดต่อ 09-0107-4450-3   อ.วิวัฒน์ ชิ้วนฤภัย  ทุกวัน

vavloveme:
 q*070 q*070 q*070 q*070 q*070 q*070 q*070 q*070 q*070 q*070 q*070 q*070 q*070 q*070 q*070 q*070 q*070 q*070 q*070 q*070 q*070 q*070 q*070 q*070 q*070 q*070

fonrover:
สอบถามหน่อยครับ

เิปิดรับสมัครเมื่อไรครับ????

แล้วเริ่มเรียนเมื่อไรครับ????

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ