ร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

<< < (134/167) > >>

จ.ส.อ.บัญชา ทอนสูงเนิน:
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

จ.ส.อ.ปรีชา คำเอี่ยม:
ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง

จ.ส.อ.ไพรัตน์ ปุ๊กกระโทก:
สำนึกในพระมหากรุณธิคุณแห่งมหาชนชาวสยาม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จ.ส.อ.เฉลิมชัย วิชัย:
ร่วมทำความดี ปกป้อง เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

จ.ส.อ.บัญชา ทอนสูงเนิน:
สำนึกในพระมหากรุณธิคุณแห่งมหาชนชาวสยาม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ