เรียน ปวส.วันอาทิตย์1ปีจบ

(1/1)

Kunkrujaidee:
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2554 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จัดการเรียนการสอนที่ อาคารพญาไท ใกล้อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้ที่มีงานทำแต่ยังไม่วุฒิการศึกษาในสาขา หรือสายงานที่ทำ นำความรู้และประสบการณ์มาทำการประเมินเทียบโอนเข้าสู่หน่วยกิตเป็นการยอมรับความรู้และประสบการณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มัธยมศึกษาปีที่6  หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาที่เปิดสอน   
- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(เน้นการทำแผนธุรกิจ)   
- สาขาวิชาการตลาด   
 
ครูจันทร์ 089-6848718 084-7058811 02-6427599

เด็ด ม.6:
กระทรวงรับรองวุฒหรือเปล่า แล้วเรื่งเทียบโอนเรียนต่อเป็นอย่างไรบ้างขอทราบรายละเอียดครับ

กรร:
เรียน ปวส. วันอาทิตย์ ตามลิงค์นี้เลยครับ http://www.bkk.in.th/Topic.aspx?TopicID=24612

อ.อรรถพล:
 วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
(ศูนย์ฯหมู่บ้านกฤษดานคร 10 ซอยแรกตรงข้ามร้านอาหารแซบมหาลัย)
หลักสูตร   ระบบทวิภาคี DVT. www.aatcenter.com
--เป็นศูนย์ฯของราชการ--
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดการอาฃีวศึกษาตามโครการพัฒนาบุคลากร
เปิดรับสมัครนักศึกษา
ระดับ ปวช. สามารถจบได้ภายใน (72 สัปดาห์)
ระดับ ปวส. สามารถจบได้ภายใน (48 สัปดาห์)
อำนวยการสอนโดย  ผอ.อดุลย์    ก้อนทอง (081-6213583)
**โปรดระวังผู้แอบอ้าง เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษา**
***เพราะวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ฯเปิดสอนที่จังหวัดนนทบุรีเพียงที่ศูนย์ฯเราศูนย์เดียวเท่านั้น***
>>
สนใจสมัครได้ที่ 47/30 ม.กฤษดานคร10(ซอยแรก) ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
 โทร.  02-9212477 ,089-6681941 ,085-1326093

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ