อบรมฟรี...การปลูกผักไร้ดิน-การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า-การปลูกมะนาวกระถาง

หน้า: (1/1)

fan2525:

อบรมฟรี....การปลูกผักไร้ดิน การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การปลูกมะนาวกระถาง ระหว่างวันที่ 20 -22 ตุลาคม 2553..
สำรองที่นั่งด่วน
   เนื่องด้วยครบรอบ 43 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่  20 -22 ตุลาคม 2553 
ได้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรที่ช่วยเพิ่มความรู้และเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม อาทิ การปลูกผักไร้ดิน ถั่วงอกมือถือ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  การร้อยมาลัย
ดอกกล้วยไม้ การทำมะม่วงแฟนซี และการปลูกมะนาวกระถางบนตอมะขวิด   
   อาคาร 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการเกษตร   ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์บริการร่วม
กรมส่งเสริมการเกษตร   Tel. 02-955-1641  (..ด่วนรับจำนวนจำกัด..) ในวันและเวลาราชการ
ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร
http://www.servicelink.doae.go.th/

หน้า: (1/1)