เพลงสอนเด็ก เพลงอย่าเกียจคร้าน

(1/1)

meesubandmeesuk:
 เพลงอย่าเกียจคร้าน

อย่าเกียจคร้านการทำงานนะพวกเรา

งานหนักงานเบาเหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หาย

ไม่ทำงาน หลบหลีกงาน เฝ้าเกียจคร้านเอาแต่สบาย

แก่จนตายขอทำนายว่า ไม่เจริญ

แก่จนตายขอทำนายว่าไม่ เจริญ

ฟังเพลง เพลงคุณธรรม : อย่าเกียจคร้าน

meesubandmeesuk:
http://sites.google.com/site/meesubandmeesuksite/10%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.swf?attredirects=0

เดชา:
ตอบคระบ q*031 q*032 q*070 q*069 q*064

เก่งนะ:
ดีนะ

ิbommong:
 q*074หนุกดีค่ะ q*075    q*062 q*039 q*038

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ