Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ชุมชนสนุก! > ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ > การบริหารทรัพยากรน้ำ
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การบริหารทรัพยากรน้ำ  (อ่าน 14 ครั้ง)
add

การบริหารทรัพยากรน้ำ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 18 ก.ย. 12, 12:47 น

                    แนวพระราชดำริ และศิลปะการบริหารทรัพยากรน้ำ
“น้ำคือชีวิต”
“หลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ
คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้”
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
พระราชทาน ณ สวนจิตรลดา วันที่ 17 ธันวาคม 2529
(คำบรรยายบริเวณแบบจำลองพื้นที่ภูเขา-ที่ราบ-ป่าชายเลน)
การพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีหลักการ และวิธีการที่สำคัญ คือ
1. การพัฒนาแหล่งน้ำจะเป็นรูปใด ต้องเหมาะสมกับรายละเอียดของสภาพภูมิประเทศเสมอ
2. การพิจารณาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ต้องเหมาะสมกับสภาพแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีในแต่ละท้องถิ่นเสมอ
3. พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น หลีกเลี่ยงการเข้าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และสร้างประโยชน์ให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องจากพระราชดำริ แบ่งออกได้ 5 ประเภท คือ
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภค ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ และฝายทดน้ำ
2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการรักษาต้นน้ำลำธาร
3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ
4. โครงการระบายน้ำออกจากที่ลุ่ม
5. โครงการบรรเทาอุทกภัย
แนวพระราชดำริในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
1. พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ของทุกภูมิภาคในประเทศ เป็นพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน ต้องอาศัยน้ำฝน และ
น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก จึงต้องรักษาพื้นที่แหล่งต้นน้ำลำธารบริเวณยอดเขาไว้ให้ได้ เพื่อให้ฝนฟ้าตกต้อง
ตามฤดูกาล
2. พื้นที่จากยอดเขา-กลางเขา กันไว้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ มีไม้พันธุ์เดิมของป่าขึ้นอยู่ ต้องไม่ยอมให้น้ำจากลำธาร
ไหลไปเปล่าๆ ต้องเก็บกักน้ำเอาไว้ด้วย ฝายชะลอความชุ่มชื้น (Checked Dam) ให้แผ่นดินอมน้ำเอาไว้ให้นาน
ที่สุด เพื่อหล่อเลี้ยงผืนป่าอนุรักษ์ และสองฝั่งลำธารให้เขียวชอุ่มตลอดทั้งปี ในลักษณะของป่าเปียก มีประโยชน์ทั้งการ
ป้องกันไฟป่า และช่วยอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ แล้วจึงปล่อยให้น้ำจำนวนนี้ไหลไปตาม
เส้นทางธรรมชาติ
3. พื้นที่บริเวณกลางเขาถึงเชิงเขา ที่มีราษฎรอยู่อาศัย ทำสวนไม้ผล และเป็นป่าเศรษฐกิจ ก็ทรงให้เก็บกักน้ำ
จำนวนเดิมเอาไว้อีก แต่ต้องเพิ่มปริมาตรน้ำให้มากขึ้น ในลักษณะของอ่างเก็บน้ำ ต่อท่อ ส่งน้ำไปแจกจ่ายพื้นที่
เพาะปลูกในบริเวณนี้
4. บริเวณพื้นราบ ถ้าทำได้ ก็สร้างอ่างเก็บน้ำอีกครั้ง คราวนี้เพื่อชาวนาชาวไร่ที่พื้นราบ แล้วทำท่อ ปล่อย
น้ำเข้าไร่นา ทั้งเพื่อการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภค น้ำจำนวนเดียวกันนั้น จึงสามารถหล่อเลี้ยงชีวิต พืชพันธุ์ได้ทั่ว
ทั้งภูเขา
5. แล้วจึงปล่อยน้ำจำนวนดังกล่าว เข้าสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำ ลำคลอง เพื่อผสมกับน้ำเสียที่ไหลออกจากเมือง
ซึ่งถ้าทำได้ ก็จะใช้น้ำนี้ เจือจาง หรือบำบัดน้ำเสียที่ออกมาจากเมืองด้วยวิธีธรรมชาติ เช่น ซึมซับน้ำเสียด้วยธูปฤาษี
กก ผักตบชวา
6. เมื่อน้ำที่บำบัดแล้วนี้ไหลไปถึงปลายทางบริเวณชายฝั่งทะเล ก็หาทางกระจายน้ำเหล่านั้นออกไปยังพื้นที่ป่าชาย
เลน เพื่อบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติ หรือนำน้ำที่มีคุณภาพน้ำดีพอที่จะใช้เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาในกระชัง
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการเกษตรเป็นสำคัญ แต่ก็มีหลาย
โครงการที่มีวัตถุประสงค์หลาย ๆ อย่างพร้อมกันไป โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติเป็นส่วนรวม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาทิ
1. ช่วยให้พื้นที่เพาะปลูกมีน้ำอย่างอุดมสมบูรณ์ เพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง หรือทำการเพาะปลูกครั้งที่สองได้
ช่วยเพิ่มผลผลิตและทำให้ราษฎรมีรายได้มากขึ้น
2. บางท้องที่เคยมีน้ำท่วมขังจนไม่สามารถใช้ทำการเพาะปลูก หรือไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร โครงการระบายน้ำออกจาก
พื้นที่ลุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น บริเวณขอบพรุ ทำให้พื้นดินแห้งลงจนสามารถจัดสรรให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดินเป็น
ของตนเองเข้าทำกินได้ ไม่ไปบุกรุกทำลายป่าหาที่ทำกิน เป็นการช่วยรักษาป่าไม้อันเป็นทรัพยากรของชาติไว้ได้
3. เมื่อมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดต่าง ๆ ไว้ ก็มีการปล่อยพันธุ์ปลา ทำให้ราษฎรตามหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียง
สามารถมีปลาบริโภคภายในครอบครัว หรือเสริมรายได้ขึ้น
4. ช่วยให้ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาดอย่างพอเพียงตลอดปี ทำให้ราษฎรมีสุขภาพพลานามัยดีขึ้น
และยังช่วยให้มีแหล่งน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์ด้วย
5. บางโครงการจะมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองใหญ่ เช่น กทม. และปริมณฑล ช่วยลด
ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลเป็นอันมาก
6. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ช่วยให้ราษฎรที่อยู่ในป่าเขาในท้องที่ทุรกันดาร ได้มี
ไฟฟ้าใช้สำหรับแสงสว่างในครัวเรือน
7. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการรักษาต้นน้ำลำธารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่ม
ชื้น เก็บกักน้ำบริเวณต้นน้ำลำธาร เป็นชั้น ๆ พร้อมระบบกระจายน้ำจากฝายต่าง ๆ ไปสู่พื้นที่สองฝั่งของลำธาร ทำให้
พื้นดินและป่าไม้ตามแนวสองฝั่งลำธาร มีความชุ่มชื้นเขียวชอุ่มตลอดปี ลักษณะเป็นป่าเปียกสำหรับป้องกันไฟป่าเป็น
แนวกระจายไปทั่วบริเวณต้นน้ำลำธาร ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ไว้ต่อไป

Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้