Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ชุมชนสนุก! > ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ > บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
พิมพ์
หน้า: 1 2 3 4
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  (อ่าน 130603 ครั้ง)
Guest
นศท.
 

บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 12 ม.ค. 11, 09:51 น

 ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของประวัติศาสตร์ไทย เราจะเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวชาติของเราทุก ยุคทุกสมัย และพระมหากษัตริย์ไทยแต่ละองค์นั้นก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาว ไทยอย่างหาที่สุดมิได้  ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่แปลกใจเลยที่ทุกหนทุกแห่งในแผ่นดินไทยจะสามารถสัมผัสถึง ความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวรัชกาลปัจจุบัน

                ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนอาจเคยได้อ่านหรือได้ฟังความยิ่งใหญ่ของพระราชาจากใน นิทานเราจะเห็นได้ว่าพระราชาในนิทานนั้นล้วนมีคุณธรรม มีความกล้าหาญ มีความสามารถมากมายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้

ก็เป็นเพียงนิทาน สอนใจเราถึงแบบอย่างกษัตริย์ที่ทรงไว้ทศพิธราชธรรม แต่สำหรับผมนั้นยังมีจอมกษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาอยู่พระองค์หนึ่งที่มิใช่ เป็นเพียงจอมกษัตริย์ในนิทานนั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ ยเดช “ พ่อ “ที่ปวงชนชาวไทยต่างรักและภักดีอย่างสุดหัวใจ ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์นั้นไม่มีแม้เพียงสักครั้งที่จะไม่เห็น พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนของพระองค์ในถิ่นทุรกันดาร จนอาจกล่าวได้ว่าแผ่นดินไทยตั้งแต่เหนือจรดใต้ยังไม่มีที่ใดที่พระองค์จะ เสด็จไปไม่ถึง ความยิ่งใหญ่ของพระองค์จึงมิใช่สิ่งที่เราอ่านพบในนิทานเท่านั้น เพราะพระองค์ได้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งจอมกษัตริย์ผู้เปี่ยมไปด้วยทศพิธราชธรรม ผมจึงรู้ซึ้งถึงคำมั่นสัญญาที่พระองค์ทรงให้ไว้กับปวงชนชาวไทยที่ว่า

“ เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวไทย ” บัดนี้ได้เป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาวไทยของพระองค์แล้วว่า พระองค์ได้ทรงกระทำตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับพสกนิกรของพระองค์มิได้ บกพร่องแต่ประการใด

                สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกรักและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงไม่พ้น “ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ” ผมมีความชื่นชมในแนวคิดของทฤษฎีเนื่องจากเป็นทฤษฎีการสร้างความสุขให้กับตัว เองได้ ดำรงชีวิตได้โดยไม่เดือดร้อนประเทศไทยเองก็เคยได้รับบทเรียนจากวิกฤตต้มยำ กุ้งมาแล้วก็ควรที่จะน้อมรับเอาทฤษฎีนี้้ไปปรับใช้กับตนเอง คอยเตือนสติตนเองว่าวิกฤษที่เกิดขึ้นครั้งนั้นเกิดจากการที่เราก้าวไปเร็ว เกินไป ความฟุ่มเฟือยแสวงหาไม่รู้จักพอเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เราต้อง เดือดร้อน พระองค์จึงสอนให้คนไทยมี "ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี" ความพอเพียงพอประมาณก็คือให้เราสำรวจตัวเองว่าเรามีกำลังทรัพย์เท่าไร ควรพอได้หรือยัง ความมีเหตุผลก็คือการที่เราต้องคิดให้รอบคอบว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีความ จำเป็นมากน้อยเพียงใด สุดท้ายคือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีรู้จักระงับยับยั้งความอยากได้อยากมีของตน เอาไว้ เลือกเดินทางสายกลาง ซึ่งสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ทรงสั่งสอนให้คนไทยทุกคนได้รับรู้รับทราบโดยทั่ว กันแล้วว่าเป็นแนวทางการสร้างความสุขให้กับตนเองโดยไม่ต้องแลกมาด้วยสิ่งใด

                นอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงให้ความสำคัญกับ"เกษตรทฤษฎีใหม่"โดยได้ทรงเปลี่ยน พระราชวังของพระองค์เองให้กลายเป็นแปลงสาธิตการเกษตร ทรงทำการทดลองเลี้ยงโคนม ปลานิล ทรงปลูกข้าวด้วยพระองค์เอง พระองค์จึงเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่ทรงทำการเกษตรด้วยพระองค์เองและ ทรงเปลี่ยนพระราชวังของพระองค์ให้กลายเป็นแปลงสาธิตเกษตร พระองคืจึงเป็นจอมกษัตริยืผู้อุทิศตนเพื่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง เมื่อได้ความรู้ใหม่มานั้นพระองค์ก็ยังทรงถ่ายทอดวิทยาการต่าง ๆที่ทรงได้ทดลองมานั้นให้กับเกษตรกรชาวไทย ส่งเสริมให้เกิดโครงการต่าง ๆขึ้นมากมายสร้างอาชีพ สร้ารายได้ กระจายสู่สังคมอย่างทั่วถึงส่งผลให้ลูกหลานชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ ยังทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติอันเกิดจากสภาพแวดล้อมใน ภูมิภาคต่าง ๆทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างฝายชะลอน้ำ การปลูกกำแพงหญ้าแฝกพลิกฟื้นสภาพดิน การปลูกป่าชายเลนป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะ โครงการฝนหลวง การบำบัดน้ำเสียในแม่น้ำด้วยผักตบชวา พระอัจฉริยภาพของพระองค์ในด้านการสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาของพระองค์จึงเป็น ที่ยอมรับจากคนทั่วทั้งโลกว่าพระองค์ทรงเป็น "ยอกกษัตริย์นักพัฒนา ผู้ประสบความสำเร็จในการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืน" แม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมากว่า 64 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างหนัดเพื่อพสกนิกรชาวไทยของ พระองค์ แต่พระราชกรณียกิจ พระจริยวัตรอันงดงามที่พระองค์ทรงยึดถือปฏิบัติมาตลอดจะเป็นแบบอย่างจอม กษัตริย์ผู้ปี่ยมไปด้วยทศพิธราชธรรม เราในฐานะพสกนิกรชาวไทยผู้จงรักภักดีจึงควรถามตนเองได้แล้วว่าจะทำอย่างไร ให้กับประเทศไทยมีความสงบสุข และร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามตามแนวพระราชดำริของพระองค์ ท่านให้อยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

Guest
นศท. ลูกหลานของแผ่นดินไทย
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #1: 13 ม.ค. 11, 10:17 น

ทราบซึ้งครับ

Guest
ann-chloe
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #2: 31 พ.ค. 11, 23:15 น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  และเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าไว้เหนือเกล้า พระองค์ทรงเป็นพระอัจฉริยภาพในทุก ๆ ด้าน ทรงสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ให้ประชาชนของพระองค์

Guest
watcharawut
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #3: 21 ก.ค. 11, 19:14 น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

Guest
นศท สิริศักดิ์
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #4: 21 ก.ค. 11, 20:16 น

เป็นสิ่งที่ดีงามมากๆ ครับ q*062

Guest
เตียว++
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #5: 2 ส.ค. 11, 11:09 น

ทรงพระเจริญ

Guest
นศท.อาทิตย์ นน ปี1 ครับ
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #6: 4 ส.ค. 11, 11:14 น

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

ทรงพระเจริญ!!
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ

Guest
รัชนีกร
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #7: 14 ส.ค. 11, 16:57 น

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Guest
นศท.ญ. มัณฑณา ปี 3 ค่ะ
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #8: 17 ส.ค. 11, 09:20 น

ขอให้พระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

Guest
นศท.ผู้พัน
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #9: 23 ส.ค. 11, 13:43 น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Guest
นสท.ยู่ยี่
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #10: 23 ส.ค. 11, 13:47 น

ขอให้พระองค์อยู่เป็นร่มไทรของชาวไทยไปนานๆ

Guest
นศท.เอง
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #11: 23 ส.ค. 11, 13:50 น

ทรงพระเจริญ

Guest
นศท.สุริยา
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #12: 23 ส.ค. 11, 14:49 น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดไป

Guest
iceiceice
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #13: 23 ส.ค. 11, 14:53 น

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้
ด้วยตัวแทนของคนไทยทุกคนทุกชนชั้น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

Guest
iciece
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #14: 23 ส.ค. 11, 15:03 น

รักในหลวง ขอพระองคืทรงพระเจริญ

Guest
นศท.
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #15: 24 ส.ค. 11, 09:21 น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Guest
นศท.วีรภัทร์ ปี2ครับ
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #16: 29 ส.ค. 11, 20:37 น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน q*017

Guest
นศท.ชัยศิริร.ร.ปรางค์กู่
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #17: 5 ก.ย. 11, 20:36 น

ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันสูงสุด  ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ พระองค์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม  พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ตราบเท่าที่ข้าพเจ้าจะทำได้

Guest
นศท.ชัยศิริร.ร.ปรางค์กู่
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #18: 5 ก.ย. 11, 21:03 น

ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันสูงสุด  ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ พระองค์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม  พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ตราบเท่าที่ข้าพเจ้าจะทำได้

Guest
นศท.พลากร ปรางค์กู่
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #19: 5 ก.ย. 11, 23:02 น

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่เราควรให้ความเคารพ  ไม่ควรเอามาพูดในทางเสียหาย สถาบันนี้เป็นสถาบันที่คนไทยรักและเทิดทูน ที่เรามีได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระราชวงศ์ของพระองค์ท่านได้ปกป้องรักษาเอกราชของชาติไทยเรา ไว้จนถึงทุกวันนี้ เราควรช่วยกันปกป้องรักษา  ไม่ใช่ช่วยกันทำราย  หวังว่าทุกคนควรคิดน่ะครับ

Guest
สกาวเดือน
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #20: 9 ก.ย. 11, 12:33 น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ q*062

Guest
123
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #21: 20 ก.ย. 11, 10:40 น

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของประวัติศาสตร์ไทย เราจะเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวชาติของเราทุก ยุคทุกสมัย และพระมหากษัตริย์ไทยแต่ละองค์นั้นก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาว ไทยอย่างหาที่สุดมิได้  ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่แปลกใจเลยที่ทุกหนทุกแห่งในแผ่นดินไทยจะสามารถสัมผัสถึง ความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวรัชกาลปัจจุบัน ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนอาจเคยได้อ่านหรือได้ฟังความยิ่งใหญ่ของพระราชาจากใน นิทานเราจะเห็นได้ว่าพระราชาในนิทานนั้นล้วนมีคุณธรรม มีความกล้าหาญ มีความสามารถมากมายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นเพียงนิทาน สอนใจเราถึงแบบอย่างกษัตริย์ที่ทรงไว้ทศพิธราชธรรม แต่สำหรับผมนั้นยังมีจอมกษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาอยู่พระองค์หนึ่งที่มิใช่ เป็นเพียงจอมกษัตริย์ในนิทานนั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ ยเดช “ พ่อ “ที่ปวงชนชาวไทยต่างรักและภักดีอย่างสุดหัวใจ ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์นั้นไม่มีแม้เพียงสักครั้งที่จะไม่เห็น พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนของพระองค์ในถิ่นทุรกันดาร จนอาจกล่าวได้ว่าแผ่นดินไทยตั้งแต่เหนือจรดใต้ยังไม่มีที่ใดที่พระองค์จะ เสด็จไปไม่ถึง ความยิ่งใหญ่ของพระองค์จึงมิใช่สิ่งที่เราอ่านพบในนิทานเท่านั้น เพราะพระองค์ได้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งจอมกษัตริย์ผู้เปี่ยมไปด้วยทศพิธราชธรรม ผมจึงรู้ซึ้งถึงคำมั่นสัญญาที่พระองค์ทรงให้ไว้กับปวงชนชาวไทยที่ว่า“ เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวไทย ” บัดนี้ได้เป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาวไทยของพระองค์แล้วว่า พระองค์ได้ทรงกระทำตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับพสกนิกรของพระองค์มิได้ บกพร่องแต่ประการใด
 สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกรักและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงไม่พ้น “ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ” ผมมีความชื่นชมในแนวคิดของทฤษฎีเนื่องจากเป็นทฤษฎีการสร้างความสุขให้กับตัว เองได้ ดำรงชีวิตได้โดยไม่เดือดร้อนประเทศไทยเองก็เคยได้รับบทเรียนจากวิกฤตต้มยำ กุ้งมาแล้วก็ควรที่จะน้อมรับเอาทฤษฎีนี้ไปปรับใช้กับตนเอง คอยเตือนสติตนเองว่าวิกฤษที่เกิดขึ้นครั้งนั้นเกิดจากการที่เราก้าวไปเร็ว เกินไป ความฟุ่มเฟือยแสวงหาไม่รู้จักพอเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เราต้อง เดือดร้อน พระองค์จึงสอนให้คนไทยมี "ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี" ความพอเพียงพอประมาณก็คือให้เราสำรวจตัวเองว่าเรามีกำลังทรัพย์เท่าไร ควรพอได้หรือยัง ความมีเหตุผลก็คือการที่เราต้องคิดให้รอบคอบว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีความ จำเป็นมากน้อยเพียงใด สุดท้ายคือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีรู้จักระงับยับยั้งความอยากได้อยากมีของตน เอาไว้ เลือกเดินทางสายกลาง ซึ่งสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ทรงสั่งสอนให้คนไทยทุกคนได้รับรู้รับทราบโดยทั่ว กันแล้วว่าเป็นแนวทางการสร้างความสุขให้กับตนเองโดยไม่ต้องแลกมาด้วยสิ่งใด

Guest
hrh
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #22: 20 ก.ย. 11, 22:26 น

 q*061 q*061เมื่อจันทร์ขึ้นสูงสง่าที่สุดเเล้ว ย่อมกลับคืนสู่ภูมิเดิม q*061

Guest
นศท.สุวรรณภูมิ
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #23: 4 ต.ค. 11, 14:09 น

พระราชดำริเกี่ยวกับความหมายของการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับความหมายของการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ไว้ดังนี้
"การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมทำได้สะดวกราบรื่น ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว"  q*071

Guest
นุก
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #24: 15 พ.ย. 11, 22:08 น

่ืขอบคุณสำหรับบทความดีๆนะครับ q*062

Guest
วณิพกสวมหมวก
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #25: 23 พ.ย. 11, 19:40 น

ในหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงตรากตรำเพื่อเรามานานและตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องแสดงพลังของเราให้ท่านเห็นว่าคนไทยก็พร้อมที่จะทำเพื่อท่านได้
ทรงพระเจริญ!!! q*062

Guest
สุนิษา
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #26: 3 ม.ค. 12, 22:26 น

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ q*062

Guest
กมลมาศ โพธิ์ต้น
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #27: 6 ม.ค. 12, 17:35 น

ทราบซึ้งมากค่ะ q*078

Guest
นศท. มทบ.33
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #28: 12 ม.ค. 12, 13:12 น

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

Guest
ฉก.ปัตตานี 24
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #29: 4 ก.พ. 12, 12:47 น

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Guest
ด.ญ.ปณิฐา ศรีสวัสดิ์
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #30: 16 ก.พ. 12, 17:12 น

เราต้องรักบ้านเกิดของเรา     อย่าให้คนอื่นมาดูถูกเรา       และคนที่ไม่ดีก็ออกไปเสีย      อย่ามาทำให้คนไทยเดื่อดร้อนเลย

หนูรักในหลวงคะ q*039 q*039 q*039 q*039

Guest
บชร.1
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #31: 19 มี.ค. 12, 19:21 น

- คิดดีทำดีเพื่อพ่อ
- รักและเทิดทูนพ่อ ขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
หน่วย บชร.1

Guest
ร.๑พัน.๒รอ.
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #32: 29 มี.ค. 12, 23:35 น

จากหนังสือ ' บันทึกของพ่อ '

ลองใช้มือข้าง หนึ่งยกขึ้นปิดตา แล้วจะรู้ว่ายากเพียงใดที่
จะทำงาน

นั่นคือความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของในหลวง
เพื่อราษฎรที่ รักยิ่งของพระองค์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืน นาน

เมื่อทุกท่านได้อ่านแล้ว รู้สึกอย่างไรกันบ้าง
ท่านลองหลับตาข้างขวา แล้วทำ งานดู
จะรู้ ว่ามันยากลำบากสักเพียงไหน

ไม่ใช่อะไร .... ที่ส่งบทความนี้มา
เพียงเพื่ออยากเตือนสติ ทุก ๆ คนว่า
ที่เราพูดกันปาว ปาว ว่ารักในหลวงนั้น
เรารู้สึกกันจากใจ หรือไม่
ที่เราใส่เสื้อเหลืองกันนั้น
เพื่ออยากถวายความจงรักภักดี ต่อในหลวง
จริง หรือไม่

ตอนนี้ใน สังคม มีคนหลายกลุ่ม
ต่างก็อ้างสิทธิ์อันชอบธรรม
แก่งแย่ง ชิงดี ชิงเด่น
รบรา ฆ่าฟัน

ลองถามใจตัวเองดู
ว่าสิ่งนั้น คุณทำเพื่อชาติ หรือเพื่อตัวเอง กันแน่...

พอเถอะนะ... มองขึ้นไปยังเบื้องสูงบ้าง
ว่า ณ เวลานี้
พ่อหลวงของเรา จะรู้สึกอย่างไร
ที่เห็นลูก ๆ ของท่าน รบราฆ่าฟันกันเอง เยี่ยงนี้

หรือถ้าหากคุณคิดไม่ได้ จริง ๆ
ก่อน กระทำการใด ๆ
กรุณาถอดเสื้อเหลือง ออกซะก่อน เถิด นะ
คิดซะว่า ประเทศชาติและคนหมู่มาก ที่ รักพ่อหลวง ขอร้อง

พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อประชาชน...
หยุดเถอะครับ การกระทำรบล้างฆ่าฟัน...รักกันไว้เถิด

Guest
Ex[aR1i฿eR
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #33: 23 พ.ค. 12, 21:18 น

นี่ถือเป็นบทความที่ดีมากๆสำหรับ ประชานาเลยนะคับเนี่ย ขอให้ท่าน จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน q*062 q*062 q*059 q*059 q*059 q*059

add
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #34: 28 พ.ค. 12, 09:22 น

เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง
พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า
อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์
ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

add
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #35: 29 พ.ค. 12, 08:36 น

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

add
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #36: 30 พ.ค. 12, 08:55 น

จะยากจนข้นแค้นแสนสาหัส  จะพรากพลัดอยู่แห่งใดไกลสุดแสน
จะพิการแสนอนาถสุดขาดแคลน        จะแร้นแค้นอยู่หนใดในแผ่นดิน
 น้ำพระทัยของพระองค์ส่งไปถึง       เป็นที่พิ่งที่ลูกไทยใฝ่ถวิล
ท่านทรงห่วงปวงประชาเรื่องหากิน      ทุกสิ่งสิ้นพ่อหลวงทรงห่วงใย
ยามนี้ท่านทรงประชวรลูกป่วนปั่น     ทุกวี่วันไทยสลดไม่สดใส
อยากให้พ่อหายห่วงด้วยเร็วไว          ทุกผองไทยใฝ่จงรักและภักดี
ขอให้พ่อมีแต่สุขเกษมสันต์           ทุกคืนวันจงไร้ทุกฃ์มีสุขศรี
ปวงประชาขอเดชะพระภูมี               ด้วยภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

add
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #37: 1 มิ.ย. 12, 08:19 น

เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง
พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า
อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์
ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

Guest
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #38: 1 มิ.ย. 12, 19:49 น

 q*062 q*062 q*073 q*078 q*061 q*062 q*064 q*069 q*070 q*071 q*072 q*073 q*074 q*075 q*076 q*077 q*026 q*027 q*029 q*030 q*031 q*033 q*034 q*035 q*038 q*039

add
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #39: 5 มิ.ย. 12, 08:47 น

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

Guest
เอิร
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #40: 10 มิ.ย. 12, 09:53 น

ซึ่งใจมาก

add
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #41: 18 มิ.ย. 12, 08:17 น

ถิ่นกันดารป่าดงก็ทรงเยี่ยม
พระทัยเปี่ยมเมตตามหาศาล
หลายสิบปีพระองค์มุ่งทรงงาน
มากโครงการพร้อมสรรพประทับใจ
พ่อหลวงคือดวงใจไทยทั้งชาติ ไทยนิราศทุกข์ร้อนผันผ่องใส
ดั่งฝนทิพย์หลั่งชโลมโพยมไทย ประจักษ์ได้เนิ่นเนาทั้งเช้าเย็น

add
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #42: 22 มิ.ย. 12, 09:47 น

ถิ่นกันดารป่าดงก็ทรงเยี่ยม
พระทัยเปี่ยมเมตตามหาศาล
หลายสิบปีพระองค์มุ่งทรงงาน
มากโครงการพร้อมสรรพประทับใจ
พ่อหลวงคือดวงใจไทยทั้งชาติ ไทยนิราศทุกข์ร้อนผันผ่องใส
ดั่งฝนทิพย์หลั่งชโลมโพยมไทย ประจักษ์ได้เนิ่นเนาทั้งเช้าเย็น

Guest
นศท.หญิงอภิญยา ขำคม
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #43: 13 ก.ค. 12, 17:50 น

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง   เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนชาวไทย  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Guest
สิรินาถ หมวกทอง
 

Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #44: 21 ก.ค. 12, 21:12 น

 q*062 q*064 q*069 q*071 q*038 q*061 q*078 q*027 q*029 q*032 q*073 q*072 q*076 q*039

Tags:  เรื่อง ความ บทความ จงรักภักดี 
 
พิมพ์
หน้า: 1 2 3 4
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้