Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ชุมชนสนุก! > ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ > บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
หน้า: 1 2 3 4
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  (อ่าน 130559 ครั้ง)
Guest
นศท.
 

บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 12 ม.ค. 11, 09:51 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

 ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของประวัติศาสตร์ไทย เราจะเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวชาติของเราทุก ยุคทุกสมัย และพระมหากษัตริย์ไทยแต่ละองค์นั้นก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาว ไทยอย่างหาที่สุดมิได้  ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่แปลกใจเลยที่ทุกหนทุกแห่งในแผ่นดินไทยจะสามารถสัมผัสถึง ความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวรัชกาลปัจจุบัน

                ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนอาจเคยได้อ่านหรือได้ฟังความยิ่งใหญ่ของพระราชาจากใน นิทานเราจะเห็นได้ว่าพระราชาในนิทานนั้นล้วนมีคุณธรรม มีความกล้าหาญ มีความสามารถมากมายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้

ก็เป็นเพียงนิทาน สอนใจเราถึงแบบอย่างกษัตริย์ที่ทรงไว้ทศพิธราชธรรม แต่สำหรับผมนั้นยังมีจอมกษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาอยู่พระองค์หนึ่งที่มิใช่ เป็นเพียงจอมกษัตริย์ในนิทานนั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ ยเดช “ พ่อ “ที่ปวงชนชาวไทยต่างรักและภักดีอย่างสุดหัวใจ ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์นั้นไม่มีแม้เพียงสักครั้งที่จะไม่เห็น พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนของพระองค์ในถิ่นทุรกันดาร จนอาจกล่าวได้ว่าแผ่นดินไทยตั้งแต่เหนือจรดใต้ยังไม่มีที่ใดที่พระองค์จะ เสด็จไปไม่ถึง ความยิ่งใหญ่ของพระองค์จึงมิใช่สิ่งที่เราอ่านพบในนิทานเท่านั้น เพราะพระองค์ได้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งจอมกษัตริย์ผู้เปี่ยมไปด้วยทศพิธราชธรรม ผมจึงรู้ซึ้งถึงคำมั่นสัญญาที่พระองค์ทรงให้ไว้กับปวงชนชาวไทยที่ว่า

“ เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวไทย ” บัดนี้ได้เป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาวไทยของพระองค์แล้วว่า พระองค์ได้ทรงกระทำตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับพสกนิกรของพระองค์มิได้ บกพร่องแต่ประการใด

                สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกรักและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงไม่พ้น “ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ” ผมมีความชื่นชมในแนวคิดของทฤษฎีเนื่องจากเป็นทฤษฎีการสร้างความสุขให้กับตัว เองได้ ดำรงชีวิตได้โดยไม่เดือดร้อนประเทศไทยเองก็เคยได้รับบทเรียนจากวิกฤตต้มยำ กุ้งมาแล้วก็ควรที่จะน้อมรับเอาทฤษฎีนี้้ไปปรับใช้กับตนเอง คอยเตือนสติตนเองว่าวิกฤษที่เกิดขึ้นครั้งนั้นเกิดจากการที่เราก้าวไปเร็ว เกินไป ความฟุ่มเฟือยแสวงหาไม่รู้จักพอเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เราต้อง เดือดร้อน พระองค์จึงสอนให้คนไทยมี "ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี" ความพอเพียงพอประมาณก็คือให้เราสำรวจตัวเองว่าเรามีกำลังทรัพย์เท่าไร ควรพอได้หรือยัง ความมีเหตุผลก็คือการที่เราต้องคิดให้รอบคอบว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีความ จำเป็นมากน้อยเพียงใด สุดท้ายคือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีรู้จักระงับยับยั้งความอยากได้อยากมีของตน เอาไว้ เลือกเดินทางสายกลาง ซึ่งสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ทรงสั่งสอนให้คนไทยทุกคนได้รับรู้รับทราบโดยทั่ว กันแล้วว่าเป็นแนวทางการสร้างความสุขให้กับตนเองโดยไม่ต้องแลกมาด้วยสิ่งใด

                นอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงให้ความสำคัญกับ"เกษตรทฤษฎีใหม่"โดยได้ทรงเปลี่ยน พระราชวังของพระองค์เองให้กลายเป็นแปลงสาธิตการเกษตร ทรงทำการทดลองเลี้ยงโคนม ปลานิล ทรงปลูกข้าวด้วยพระองค์เอง พระองค์จึงเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่ทรงทำการเกษตรด้วยพระองค์เองและ ทรงเปลี่ยนพระราชวังของพระองค์ให้กลายเป็นแปลงสาธิตเกษตร พระองคืจึงเป็นจอมกษัตริยืผู้อุทิศตนเพื่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง เมื่อได้ความรู้ใหม่มานั้นพระองค์ก็ยังทรงถ่ายทอดวิทยาการต่าง ๆที่ทรงได้ทดลองมานั้นให้กับเกษตรกรชาวไทย ส่งเสริมให้เกิดโครงการต่าง ๆขึ้นมากมายสร้างอาชีพ สร้ารายได้ กระจายสู่สังคมอย่างทั่วถึงส่งผลให้ลูกหลานชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ ยังทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติอันเกิดจากสภาพแวดล้อมใน ภูมิภาคต่าง ๆทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างฝายชะลอน้ำ การปลูกกำแพงหญ้าแฝกพลิกฟื้นสภาพดิน การปลูกป่าชายเลนป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะ โครงการฝนหลวง การบำบัดน้ำเสียในแม่น้ำด้วยผักตบชวา พระอัจฉริยภาพของพระองค์ในด้านการสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาของพระองค์จึงเป็น ที่ยอมรับจากคนทั่วทั้งโลกว่าพระองค์ทรงเป็น "ยอกกษัตริย์นักพัฒนา ผู้ประสบความสำเร็จในการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืน" แม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมากว่า 64 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างหนัดเพื่อพสกนิกรชาวไทยของ พระองค์ แต่พระราชกรณียกิจ พระจริยวัตรอันงดงามที่พระองค์ทรงยึดถือปฏิบัติมาตลอดจะเป็นแบบอย่างจอม กษัตริย์ผู้ปี่ยมไปด้วยทศพิธราชธรรม เราในฐานะพสกนิกรชาวไทยผู้จงรักภักดีจึงควรถามตนเองได้แล้วว่าจะทำอย่างไร ให้กับประเทศไทยมีความสงบสุข และร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามตามแนวพระราชดำริของพระองค์ ท่านให้อยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

Guest
นศท. ลูกหลานของแผ่นดินไทย
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #1: 13 ม.ค. 11, 10:17 น

ทราบซึ้งครับ

Guest
ann-chloe
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #2: 31 พ.ค. 11, 23:15 น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  และเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าไว้เหนือเกล้า พระองค์ทรงเป็นพระอัจฉริยภาพในทุก ๆ ด้าน ทรงสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ให้ประชาชนของพระองค์

Guest
watcharawut
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #3: 21 ก.ค. 11, 19:14 น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

Guest
นศท สิริศักดิ์
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #4: 21 ก.ค. 11, 20:16 น

เป็นสิ่งที่ดีงามมากๆ ครับ q*062

Guest
เตียว++
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #5: 2 ส.ค. 11, 11:09 น

ทรงพระเจริญ

Guest
นศท.อาทิตย์ นน ปี1 ครับ
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #6: 4 ส.ค. 11, 11:14 น

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

ทรงพระเจริญ!!
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ

Guest
รัชนีกร
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #7: 14 ส.ค. 11, 16:57 น

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Guest
นศท.ญ. มัณฑณา ปี 3 ค่ะ
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #8: 17 ส.ค. 11, 09:20 น

ขอให้พระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

Guest
นศท.ผู้พัน
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #9: 23 ส.ค. 11, 13:43 น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Guest
นสท.ยู่ยี่
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #10: 23 ส.ค. 11, 13:47 น

ขอให้พระองค์อยู่เป็นร่มไทรของชาวไทยไปนานๆ

Guest
นศท.เอง
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #11: 23 ส.ค. 11, 13:50 น

ทรงพระเจริญ

Guest
นศท.สุริยา
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #12: 23 ส.ค. 11, 14:49 น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดไป

Guest
iceiceice
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #13: 23 ส.ค. 11, 14:53 น

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้
ด้วยตัวแทนของคนไทยทุกคนทุกชนชั้น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

Guest
iciece
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #14: 23 ส.ค. 11, 15:03 น

รักในหลวง ขอพระองคืทรงพระเจริญ

Guest
นศท.
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #15: 24 ส.ค. 11, 09:21 น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Guest
นศท.วีรภัทร์ ปี2ครับ
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #16: 29 ส.ค. 11, 20:37 น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน q*017

Guest
นศท.ชัยศิริร.ร.ปรางค์กู่
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #17: 5 ก.ย. 11, 20:36 น

ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันสูงสุด  ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ พระองค์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม  พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ตราบเท่าที่ข้าพเจ้าจะทำได้

Guest
นศท.ชัยศิริร.ร.ปรางค์กู่
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #18: 5 ก.ย. 11, 21:03 น

ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันสูงสุด  ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ พระองค์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม  พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ตราบเท่าที่ข้าพเจ้าจะทำได้

Guest
นศท.พลากร ปรางค์กู่
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #19: 5 ก.ย. 11, 23:02 น

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่เราควรให้ความเคารพ  ไม่ควรเอามาพูดในทางเสียหาย สถาบันนี้เป็นสถาบันที่คนไทยรักและเทิดทูน ที่เรามีได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระราชวงศ์ของพระองค์ท่านได้ปกป้องรักษาเอกราชของชาติไทยเรา ไว้จนถึงทุกวันนี้ เราควรช่วยกันปกป้องรักษา  ไม่ใช่ช่วยกันทำราย  หวังว่าทุกคนควรคิดน่ะครับ

Guest
สกาวเดือน
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #20: 9 ก.ย. 11, 12:33 น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ q*062

Guest
123
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #21: 20 ก.ย. 11, 10:40 น

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของประวัติศาสตร์ไทย เราจะเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวชาติของเราทุก ยุคทุกสมัย และพระมหากษัตริย์ไทยแต่ละองค์นั้นก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาว ไทยอย่างหาที่สุดมิได้  ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่แปลกใจเลยที่ทุกหนทุกแห่งในแผ่นดินไทยจะสามารถสัมผัสถึง ความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวรัชกาลปัจจุบัน ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนอาจเคยได้อ่านหรือได้ฟังความยิ่งใหญ่ของพระราชาจากใน นิทานเราจะเห็นได้ว่าพระราชาในนิทานนั้นล้วนมีคุณธรรม มีความกล้าหาญ มีความสามารถมากมายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นเพียงนิทาน สอนใจเราถึงแบบอย่างกษัตริย์ที่ทรงไว้ทศพิธราชธรรม แต่สำหรับผมนั้นยังมีจอมกษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาอยู่พระองค์หนึ่งที่มิใช่ เป็นเพียงจอมกษัตริย์ในนิทานนั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ ยเดช “ พ่อ “ที่ปวงชนชาวไทยต่างรักและภักดีอย่างสุดหัวใจ ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์นั้นไม่มีแม้เพียงสักครั้งที่จะไม่เห็น พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนของพระองค์ในถิ่นทุรกันดาร จนอาจกล่าวได้ว่าแผ่นดินไทยตั้งแต่เหนือจรดใต้ยังไม่มีที่ใดที่พระองค์จะ เสด็จไปไม่ถึง ความยิ่งใหญ่ของพระองค์จึงมิใช่สิ่งที่เราอ่านพบในนิทานเท่านั้น เพราะพระองค์ได้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งจอมกษัตริย์ผู้เปี่ยมไปด้วยทศพิธราชธรรม ผมจึงรู้ซึ้งถึงคำมั่นสัญญาที่พระองค์ทรงให้ไว้กับปวงชนชาวไทยที่ว่า“ เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวไทย ” บัดนี้ได้เป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาวไทยของพระองค์แล้วว่า พระองค์ได้ทรงกระทำตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับพสกนิกรของพระองค์มิได้ บกพร่องแต่ประการใด
 สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกรักและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงไม่พ้น “ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ” ผมมีความชื่นชมในแนวคิดของทฤษฎีเนื่องจากเป็นทฤษฎีการสร้างความสุขให้กับตัว เองได้ ดำรงชีวิตได้โดยไม่เดือดร้อนประเทศไทยเองก็เคยได้รับบทเรียนจากวิกฤตต้มยำ กุ้งมาแล้วก็ควรที่จะน้อมรับเอาทฤษฎีนี้ไปปรับใช้กับตนเอง คอยเตือนสติตนเองว่าวิกฤษที่เกิดขึ้นครั้งนั้นเกิดจากการที่เราก้าวไปเร็ว เกินไป ความฟุ่มเฟือยแสวงหาไม่รู้จักพอเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เราต้อง เดือดร้อน พระองค์จึงสอนให้คนไทยมี "ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี" ความพอเพียงพอประมาณก็คือให้เราสำรวจตัวเองว่าเรามีกำลังทรัพย์เท่าไร ควรพอได้หรือยัง ความมีเหตุผลก็คือการที่เราต้องคิดให้รอบคอบว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีความ จำเป็นมากน้อยเพียงใด สุดท้ายคือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีรู้จักระงับยับยั้งความอยากได้อยากมีของตน เอาไว้ เลือกเดินทางสายกลาง ซึ่งสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ทรงสั่งสอนให้คนไทยทุกคนได้รับรู้รับทราบโดยทั่ว กันแล้วว่าเป็นแนวทางการสร้างความสุขให้กับตนเองโดยไม่ต้องแลกมาด้วยสิ่งใด

Guest
hrh
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #22: 20 ก.ย. 11, 22:26 น

 q*061 q*061เมื่อจันทร์ขึ้นสูงสง่าที่สุดเเล้ว ย่อมกลับคืนสู่ภูมิเดิม q*061

Guest
นศท.สุวรรณภูมิ
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #23: 4 ต.ค. 11, 14:09 น

พระราชดำริเกี่ยวกับความหมายของการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับความหมายของการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ไว้ดังนี้
"การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมทำได้สะดวกราบรื่น ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว"  q*071

Guest
นุก
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #24: 15 พ.ย. 11, 22:08 น

่ืขอบคุณสำหรับบทความดีๆนะครับ q*062

Guest
วณิพกสวมหมวก
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #25: 23 พ.ย. 11, 19:40 น

ในหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงตรากตรำเพื่อเรามานานและตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องแสดงพลังของเราให้ท่านเห็นว่าคนไทยก็พร้อมที่จะทำเพื่อท่านได้
ทรงพระเจริญ!!! q*062

Guest
สุนิษา
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #26: 3 ม.ค. 12, 22:26 น

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ q*062

Guest
กมลมาศ โพธิ์ต้น
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #27: 6 ม.ค. 12, 17:35 น

ทราบซึ้งมากค่ะ q*078

Guest
นศท. มทบ.33
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #28: 12 ม.ค. 12, 13:12 น

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

Guest
ฉก.ปัตตานี 24
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #29: 4 ก.พ. 12, 12:47 น

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Guest
ด.ญ.ปณิฐา ศรีสวัสดิ์
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #30: 16 ก.พ. 12, 17:12 น

เราต้องรักบ้านเกิดของเรา     อย่าให้คนอื่นมาดูถูกเรา       และคนที่ไม่ดีก็ออกไปเสีย      อย่ามาทำให้คนไทยเดื่อดร้อนเลย

หนูรักในหลวงคะ q*039 q*039 q*039 q*039

Guest
บชร.1
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #31: 19 มี.ค. 12, 19:21 น

- คิดดีทำดีเพื่อพ่อ
- รักและเทิดทูนพ่อ ขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
หน่วย บชร.1

Guest
ร.๑พัน.๒รอ.
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #32: 29 มี.ค. 12, 23:35 น

จากหนังสือ ' บันทึกของพ่อ '

ลองใช้มือข้าง หนึ่งยกขึ้นปิดตา แล้วจะรู้ว่ายากเพียงใดที่
จะทำงาน

นั่นคือความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของในหลวง
เพื่อราษฎรที่ รักยิ่งของพระองค์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืน นาน

เมื่อทุกท่านได้อ่านแล้ว รู้สึกอย่างไรกันบ้าง
ท่านลองหลับตาข้างขวา แล้วทำ งานดู
จะรู้ ว่ามันยากลำบากสักเพียงไหน

ไม่ใช่อะไร .... ที่ส่งบทความนี้มา
เพียงเพื่ออยากเตือนสติ ทุก ๆ คนว่า
ที่เราพูดกันปาว ปาว ว่ารักในหลวงนั้น
เรารู้สึกกันจากใจ หรือไม่
ที่เราใส่เสื้อเหลืองกันนั้น
เพื่ออยากถวายความจงรักภักดี ต่อในหลวง
จริง หรือไม่

ตอนนี้ใน สังคม มีคนหลายกลุ่ม
ต่างก็อ้างสิทธิ์อันชอบธรรม
แก่งแย่ง ชิงดี ชิงเด่น
รบรา ฆ่าฟัน

ลองถามใจตัวเองดู
ว่าสิ่งนั้น คุณทำเพื่อชาติ หรือเพื่อตัวเอง กันแน่...

พอเถอะนะ... มองขึ้นไปยังเบื้องสูงบ้าง
ว่า ณ เวลานี้
พ่อหลวงของเรา จะรู้สึกอย่างไร
ที่เห็นลูก ๆ ของท่าน รบราฆ่าฟันกันเอง เยี่ยงนี้

หรือถ้าหากคุณคิดไม่ได้ จริง ๆ
ก่อน กระทำการใด ๆ
กรุณาถอดเสื้อเหลือง ออกซะก่อน เถิด นะ
คิดซะว่า ประเทศชาติและคนหมู่มาก ที่ รักพ่อหลวง ขอร้อง

พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อประชาชน...
หยุดเถอะครับ การกระทำรบล้างฆ่าฟัน...รักกันไว้เถิด

Guest
Ex[aR1i฿eR
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #33: 23 พ.ค. 12, 21:18 น

นี่ถือเป็นบทความที่ดีมากๆสำหรับ ประชานาเลยนะคับเนี่ย ขอให้ท่าน จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน q*062 q*062 q*059 q*059 q*059 q*059

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #34: 28 พ.ค. 12, 09:22 น

เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง
พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า
อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์
ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #35: 29 พ.ค. 12, 08:36 น

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #36: 30 พ.ค. 12, 08:55 น

จะยากจนข้นแค้นแสนสาหัส  จะพรากพลัดอยู่แห่งใดไกลสุดแสน
จะพิการแสนอนาถสุดขาดแคลน        จะแร้นแค้นอยู่หนใดในแผ่นดิน
 น้ำพระทัยของพระองค์ส่งไปถึง       เป็นที่พิ่งที่ลูกไทยใฝ่ถวิล
ท่านทรงห่วงปวงประชาเรื่องหากิน      ทุกสิ่งสิ้นพ่อหลวงทรงห่วงใย
ยามนี้ท่านทรงประชวรลูกป่วนปั่น     ทุกวี่วันไทยสลดไม่สดใส
อยากให้พ่อหายห่วงด้วยเร็วไว          ทุกผองไทยใฝ่จงรักและภักดี
ขอให้พ่อมีแต่สุขเกษมสันต์           ทุกคืนวันจงไร้ทุกฃ์มีสุขศรี
ปวงประชาขอเดชะพระภูมี               ด้วยภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #37: 1 มิ.ย. 12, 08:19 น

เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง
พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า
อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์
ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

Guest
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #38: 1 มิ.ย. 12, 19:49 น

 q*062 q*062 q*073 q*078 q*061 q*062 q*064 q*069 q*070 q*071 q*072 q*073 q*074 q*075 q*076 q*077 q*026 q*027 q*029 q*030 q*031 q*033 q*034 q*035 q*038 q*039

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #39: 5 มิ.ย. 12, 08:47 น

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

Guest
เอิร
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #40: 10 มิ.ย. 12, 09:53 น

ซึ่งใจมาก

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #41: 18 มิ.ย. 12, 08:17 น

ถิ่นกันดารป่าดงก็ทรงเยี่ยม
พระทัยเปี่ยมเมตตามหาศาล
หลายสิบปีพระองค์มุ่งทรงงาน
มากโครงการพร้อมสรรพประทับใจ
พ่อหลวงคือดวงใจไทยทั้งชาติ ไทยนิราศทุกข์ร้อนผันผ่องใส
ดั่งฝนทิพย์หลั่งชโลมโพยมไทย ประจักษ์ได้เนิ่นเนาทั้งเช้าเย็น

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #42: 22 มิ.ย. 12, 09:47 น

ถิ่นกันดารป่าดงก็ทรงเยี่ยม
พระทัยเปี่ยมเมตตามหาศาล
หลายสิบปีพระองค์มุ่งทรงงาน
มากโครงการพร้อมสรรพประทับใจ
พ่อหลวงคือดวงใจไทยทั้งชาติ ไทยนิราศทุกข์ร้อนผันผ่องใส
ดั่งฝนทิพย์หลั่งชโลมโพยมไทย ประจักษ์ได้เนิ่นเนาทั้งเช้าเย็น

Guest
นศท.หญิงอภิญยา ขำคม
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #43: 13 ก.ค. 12, 17:50 น

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง   เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนชาวไทย  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Guest
สิรินาถ หมวกทอง
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : บทความ เรื่อง ความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #44: 21 ก.ค. 12, 21:12 น

 q*062 q*064 q*069 q*071 q*038 q*061 q*078 q*027 q*029 q*032 q*073 q*072 q*076 q*039

Tags:  เรื่อง ความ บทความ จงรักภักดี 
 
หน้า: 1 2 3 4
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้