Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับ หมู่บ้านจัดสรร คอนโด เข้ามานะ
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์หน้า: 1
 ผู้เขียน กระทู้: อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับ หมู่บ้านจัดสรร คอนโด เข้ามานะ (อ่าน 65 ครั้ง)
add

อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับ หมู่บ้านจัดสรร คอนโด เข้ามานะ

ผู้ตั้งกระทู้: 27 ก.ค. 10, 09:46 น  

การจดทะเบียนนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร

                       

             ผู้ซื้อหรือผู้อยู่อาศัยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งโครงการมีมติจัดตั้ง “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” แล้วแต่งตั้งตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
 

             หลังจากนั้นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็จะรับโอนทรัพย์สินส่วนกลาง ทรัพย์สินสาธารณูปโภคจาก “ผู้จัดสรร” หรือเจ้าของโครงการมาบริหารจัดการ รวมทั้งอำนาจหน้าที่ในการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านจากสมาชิก แต่การทำงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งควบคุมโดยที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกผู้ซื้อบ้าน             หน้าที่ของผู้อยู่อาศัย

             กฎหมายกำหนดว่าผู้ซื้อบ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรรทุกรายจะกลายเป็นสมาชิกนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรโดยอัตโนมัติ เพื่อร่วมเสนอแนะกฎเกณฑ์การอยู่อาศัย การใช้พื้นที่ส่วนกลาง ฯลฯ

คือ ต้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
             และบ้านหลังไหน ยังไม่มีใครซื้อ ก็ให้เจ้าของโครงการหรือผู้จัดสรรทำหน้าที่เป็นสมาชิกแทน  ซึ่งหน้าที่สำคัญของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรคือการจ่ายเงินค่าส่วนกลางเป็นรายเดือนแก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อนำเงินที่ได้ไปบริหารจัดการสาธารณูปโภค หรือทรัพย์สินส่วนกลาง อาทิ ถนน ท่อระบายน้ำ สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ สโมสร ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่สมาชิกหมู่บ้านสามารถใช้งานได้         

          หน้าที่ของกรรมการหมู่บ้านจัดสรร
          กรรมการหมู่บ้านจัดสรรมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกหมู่บ้าน โดยทำหน้าที่ในการกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคเช่น การใช้สโมสร การใช้สระว่ายน้ำ ฯลฯ กำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการอยู่อาศัยและการจราจรภายใน เช่น ห้ามส่งเสียงดังหลังเวลา 22.00 น. ห้ามเลี้ยงสัตว์ที่อาจเกิดอันตรายแก่เพื่อนบ้าน ห้ามจอดรถบนทางเท้า ฯลฯ แม้แต่การยื่นคำร้องทุกข์หรือเป็นโจทก์ฟ้องแทนสมาชิกเกี่ยวกับกรณีที่กระทบสิทธิหรือประโยชน์ของสมาชิกจำนวนตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป เช่น มีคนนำรถบรรทุกมาปิดทางเข้าหมู่บ้าน หรือความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็น น้ำเน่า เสียงดังจากโรงงานที่อยู่ใกล้เคียงหมู่บ้าน และอื่นที่นำมาซึ่งความเสียหายของสมาชิก
           ผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการหมู่บ้านจัดสรรจึงจำเป็นต้องเป็นผู้เสียสละ มีจิตสำนึกสาธารณะ ทำงานด้วยความโปร่งใส  และกรณีกระทำการทุจริตต่อเงินของสมาชิก ก็ต้องรับผิดในข้อหายักยอกด้วย

                ค่าส่วนกลาง
                ค่าส่วนกลางโดยปกติเพื่อให้เกิดความยุติธรรมก็มักที่จะกำหนดจากขนาดของพื้นที่ หรือ ประเภทของการใช้งาน  แต่ละบ้านก็อาจจะจ่ายค่าสมาชิกไม่เท่ากัน         

                เมื่อจ่ายค่าส่วนกลางล่าช้า
                สมาชิกหมู่บ้านจ่ายเงินค่าส่วนกลางล่าช้า ก็จะถูกปรับตามอัตราที่กำหนดจากที่ประชุมใหญ่  ถ้าค้างการชำระค่าส่วนเกิน 3 เดือนขึ้นไป อาจถูกระงับการใช้สิทธิในสาธารณูปโภค เช่นห้ามใช้สวนสาธารณะ แต่ก็ยังไม่ถึงกับการห้ามใช้ถนน หรือห้ามเอารถเข้าออก หมู่บ้าน เนื่องจากเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของเขา และหากคุณค้างชำระค่าส่วนกลาง 6 เดือนขึ้นไปจะถูกระงับสิทธิในการจดทะเบียนเพื่อซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ จนกว่าคุณจะจ่ายค่าส่วนกลางหรือเงินค่าบำรุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภคที่ค้างไว้จนหมดเสียก่อน
             

ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

(ตามมาตรา 70 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543)   ตามมาตรา 46 ของพรบ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543  กำหนดว่า  “ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่จดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล”

                ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร  เป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร   ตามกฏหมายและข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรภายใต้การควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก

                คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้แทนขอนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

                สำหรับอำนาจและหน้าที่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1)       กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค

(2)       กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยู่อาศัยและการจราจรภายในที่ดินจัดสรร

(3)       เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในส่วนที่นิติ

             บุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่บำรุงรักษาจากสมาชิก

(4)        ยื่นคำร้องทุกข์หรือเป็นโจทก์ฟ้องแทนสมาชิกเกี่ยวกับกรณีที่กระทบสิทธิหรือ

             ประโยชน์ของสมาชิกจำนวนตั้งแต่สิบรายขึ้นไป

(5)       จัดให้มีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการของสมาชิก  หรือจัดสรรเงินหรือทรัพย์สิน

            เพื่อสาธารณูปโภค

(6)                        ดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฏกระทรวง  ระเบียบของคณะกรรมการจัดสรร

             ที่ดินกลาง  หรือข้อบังคับของคณะกรรมการที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม

              พระราชบัญญัตินี้

               การดำเนินการตาม (1) (2) และ (5) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก

                ในส่วนของหน้าที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนอกจากที่ได้กล่าวถึงข้างต้น  ตามมาตรา 48  ของ พรบ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 แล้วนั้นในกฏกระทรวง  ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้งการบริการการควบ  และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. 2543  ในข้อ 17 กำหนดให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องรายงานกิจการ งบดุล บัญชีรายรับรายจ่าย  ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วต่อคณะกรรมการภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นงวดการบัญชีและประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้สมาชิกทราบด้วย

                ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบกิจการ  การบัญชี  และการเงิน  ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

หมายเหตุ  คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร  และคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด (ตามคำนิยามในมาตรา 4  ของ พรบ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543)

เครดิต T a n a i w i r a t . c o m

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  เรื่อง คอนโด หมู่บ้านจัดสรร 
พิมพ์หน้า: 1
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้